ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวมศว.ชูนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนน จับมือหมอแท้จริงตั้งชมรมนศ.เมาไม่ขับ

          มูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยจะให้มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเมาไม่ขับ Students Against Drunk Driving (SADD) เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาได้ทำความดี เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของความปลอดภัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯรัชกาลที่ 10พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

8 ธ.ค. 59 / อ่าน 1997

ข่าวเมาขับ เป็นแค่ความประมาทจริงหรือ

         วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559 ที่ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ ภาคเอกชน เปิดเวทีสาธารณะ เมาขับ เป็นแค่ความประมาทจริงหรือ? โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วยนายนิกร จำนง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ........

21 มิ.ย. 59 / อ่าน 2191


หน้า 8 จาก 49, แสดง 8, จำนวน 390 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101