กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.แพร่ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ หน่วยบริการประชาชน จุดตรวจหมู่บ้านห้วยกูด

          เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.แพร่ ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน่วยบริการประชาชน จุดตรวจหมู่บ้านห้วยกูด

12 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.แพร่ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ หน่วยบริการประชาชนบ้านไผ่ร่องคีบ

          เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.แพร่ ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน่วยบริการประชาชนบ้านไผ่ร่องคีบ

12 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.แพร่ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ หน่วยบริการประชาชน อบจ.แพร่

         เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.แพร่ ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน่วยบริการประชาชน อบจ.แพร่

12 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.แพร่ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ.เด่นชัย

           เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.แพร่ ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ.เด่นชัย จ.แพร่

12 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ วัดสันป่าสัก แม่แตง

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ “โครงการขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ช่วงก่อน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ให้อาสมัครทำความดี สำนักงานคุมประพฤติ ณ วัดสันป่าสัก แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

11 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เดินสายมอบป้ายเมาไม่ขับเพื่อใช้รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ จุดบริการประชาชน แม่แฝก แม่โจ้ และแม่ไคร้

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 11.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เดินสายมอบป้ายเมาไม่ขับเพื่อใช้รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2561 จาก บริษัท จานดาวเทียม Psi ณ จุดบริการประชาชน แม่แฝก แม่โจ้ และแม่ไคร้

11 เม.ย. 61 / อ่าน 0

นางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ หน่วยบริการประชาชนบ้านป่าแดง

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ หน่วยบริการประชาชนบ้านป่าแดง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โดยมีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ฯ พร้อมด้วยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ, ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ประชาชน และสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี ดังกล่าวฯ

11 เม.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ESSO

         เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ESSO

11 เม.ย. 61 / อ่าน 0


หน้า 9 จาก 566, แสดง 8, จำนวน 4523 รายการ