กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดบางประกอก

       เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดบางประกอก ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสด อบต.บ้านหว้า

        เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสด อบต.บ้านหว้า ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสด บ้านทุ่ม

         เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสด บ้านทุ่ม ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.สงวนสินปิโตเลี่ยม เขาตานก

         อเมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.สงวนสินปิโตเลี่ยม เขาตานก ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ งานตากสินรำลึกและกาชาด

         เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ งานตากสินรำลึกและกาชาด ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ชัยภูมิ รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ ด่านตรวจ อ.จัตุรัส

        นายจันทร์หอม หมู่โยธา ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.ชัยภูมิ นำสมาขิกรณรงค์ลดอุบัติเหตุในข่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและด่านตรวจ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2561

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดตรวจสำนักงานขนส่งจังหวัด

        เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 0

นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานเปิดศูนย์ปกิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง 7 วันอันตราย

        เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานเปิดศูนย์ปกิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมี สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ ไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจ สภ.ตากฟ้า ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 0


หน้า 9 จาก 607, แสดง 8, จำนวน 4850 รายการ