กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หมู่บ้านโพธิ์ทอง ชุมชน ตำบลท่าพล

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน  บริเวณ หมู่บ้านโพธิ์ทอง ชุมชน ตำบลท่าพล  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา

13 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. เคซียโสธร ต.สำราญ อ.เมือง

         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน กับผู้ที่มาใช้บริการ ภายใน สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. เคซียโสธร ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

12 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 – 08.00 น. ที่ผ่านมา

11 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 – 08.00 น. ที่ผ่านมา

10 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนพิมลวิทย์

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนพิมลวิทย์  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมา

10 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ งานเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2565 บริเวณ หน้า หน้าแยก หอพาฬิกา

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ เมาไม่ลอย โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน งานเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2565  บริเวณ หน้าแยก หอพาฬิกา หน้าวัดสิงห์ชัย หน้าวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 – 20.00 น. ที่ผ่านมา

8 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ ในงานประเพณีลอยกระทง ณ ลานหน้าวัดสว่างวงศ์ เทศบาลตำบลตาคลี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในงานประเพณีลอยกระทง ณ ลานหน้าวัดสว่างวงศ์ เทศบาลตำบลตาคลี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 20.30 น. ที่ผ่านมา

8 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ เมาไม่ลอย โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน งานเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2565  บริเวณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

8 พ.ย. 65 / อ่าน 0


หน้า 8 จาก 807, แสดง 8, จำนวน 6454 รายการ