กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ ชุมชนบ้านนันทะวัน

         รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมรดน้ำใจให้กันบนท้องถนน จากผลการดำเนินงานรณรงค์ตามโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยร่วมรดน้ำใจให้กันบนท้องถนน” เหยื่อเมาแล้วขับ และจิตอาสา ได้ร่วมรณรงค์แจกเอกสารและสติเกอร์เมาไม่ขับให้กับประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านนันทะวันเซ็น 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

17 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สุขสวัสดิ์

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สุขสวัสดิ์ ที่ผ่านมาา

17 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดชุมชน อ.แม่สะเรียง

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดชุมชน อ.แม่สะเรียง ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสวนเทพปทุม และ สภ.เมือง

           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสวนเทพปทุม

16 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ด่านตรวจ สภ.อ.แม่ปิง

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.แม่ปิง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ด่านตรวจ สภ.อ.แม่ปิง ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เยื่ยมคนพิการ ตำเภอสารภี

          วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย) ได้รับบริจาคเตียงนอนผู้ป่วยและที่นอนลมป้องกันแผลกดทับเก่าจากนายบุญศรี มาลา บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 7 ตำบล ขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปบริจาคไห้กับผู้พิการยากไร้ที่ขาดแคลนต่อไป

16 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการจราจร ให้นักเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย และชุมชน ซึ่งเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิต เด็กนักเรียน ในพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคประชาชนในพื้นที่บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคนพิการ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม

          วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย) ได้พาอาสาสมัครทำความดีช่วยให้อาหารทางสายยางและเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่นายมนต์รัตน์ ทาเอ้ย อายุ 22 ปี เลขที่ 15/5 หมู่4 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุทางถนรถยนต์สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาศัยอยู่กับแม่สองคน

15 มิ.ย. 61 / อ่าน 0


หน้า 5 จาก 566, แสดง 8, จำนวน 4523 รายการ