กิจกรรม


นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล

           เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล โดยมีภาคี เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัด ที่ผ่านมา

23 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ จุดบริการประชาชน สภ.เมือง

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน สภ.เมือง ที่ผ่านมา

5 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดบริการประชาชน ตำบลท่าฉนวน

           เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ตำบลท่าฉนวน ที่ผ่านมา

5 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ จุดบริการประชาชน อำเภอมโนรมย์

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน อำเภอมโนรมย์ ที่ผ่านมา

5 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ สามแยกหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.หาดท่าเสา

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ณ สามแยกหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.หาดท่าเสา ที่ผ่านมา

5 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ ด่านชุมชนแยกสะพานใหม่

         เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ณ ด่านชุมชนแยกสะพานใหม่ ที่ผ่านมา

5 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ จุดบริการประชาชนตำบลหาดท่าเสา

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ณ จุดบริการประชาชนตำบลหาดท่าเสา ที่ผ่านมา

5 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ จุดบริการประชาชน แยกแขวงทางหลวง

          เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง 5 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน แยกแขวงทางหลวง ที่ผ่านมา

5 ม.ค. 61 / อ่าน 0


หน้า 6 จาก 559, แสดง 8, จำนวน 4467 รายการ