กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ หน่วยบริการประชาชนบ้านดอยเวียง

            เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน  รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ หน่วยบริการประชาชนบ้านดอยเวียง ที่ผ่านมา

30 ธ.ค. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์ เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

          เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์ เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 วันที่ 30 ธันวาคม 2566 จุดที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จุดที่ 2 ณ ด่านตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จุดที่ 3 ณ ที่ทำการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานี และ แจกแผ่นพับ สติ๊กเกอร์รณรงค์เมาไม่ขับ รวมถึงแจกปฏิทิน ให้กับประชาชนในชุมชน พฤกษา 2 และชุมชนใกล้เคียง

30 ธ.ค. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด้านหน้าวัดท่าซุง

          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี  รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน  แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ด้านหน้าวัดท่าซุง เวลา 09.00-13.00  น. ที่ผ่านมา

30 ธ.ค. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ปี' 67 ณ ด่านตรวจความมั่นคง ที่ 1 หน้าห้างบิ๊กซี อำเภอหาดใหญ่

          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ปี' 67 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่  ณ.ด่านตรวจความมั่นคง ที่ 1 หน้าห้างบิ๊กซี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีนายมนต์ชัย ทัพไชย(คุณแจ็ค) กรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ

30 ธ.ค. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ตลาดบางปะกอก เขตราษฎน์บูรณะ

           เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ตลาดบางปะกอก เขตราษฎน์บูรณะ เวลา 15.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

30 ธ.ค. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านตรวจแพร่ธรรมาราม อำเภอเด่นชัย

           เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  ร่วมกับ สถานีตำรวจสภ.เด่นชัย บริเวณ ด่านตรวจแพร่ธรรมาราม อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ โดยมีนายภัทรพันธ์ กฤษณะ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ

30 ธ.ค. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดตรวจบางพลับ และจุดตรวจท่าอิฐ

           เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ จุดตรวจบางพลับ และจุดตรวจท่าอิฐ อำเภอเมือง ที่ผ่านมา

30 ธ.ค. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ตำบลวัดประดู่

           เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 66 / อ่าน 0


หน้า 6 จาก 864, แสดง 8, จำนวน 6907 รายการ