กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง

         เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และเจ้าหน้าที่ตำตรวจ สภ.เมืองพังงา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเมาแล้วขับ ให้นักเรียน นักศึกษา ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง จ.พังงา 

11 ก.ย. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยสารพัดช่าง

         เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อหมวกนิรภัยป้องกันภัยบนท้องถนน ให้กับ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 150 คน ณ มหาวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.สุราษฎร์ธานี

7 ก.ย. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดพังงา ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจหน้าสถานีตำตรวจภูธรจังหวัดพังงา

         เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดพังงา ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจหน้าสถานีตำตรวจภูธรจังหวัดพังงาและร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ สนามหน้าอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา

7 ก.ย. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ให้นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนสตรีพังงา

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการจราจร ให้นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนสตรีพังงา  เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

6 ก.ย. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดพังงา บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ทึ่สำนักงานขนส่งและโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกั่วป่า

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดพังงา ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนทึ่สำนักงานขนส่งและโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

6 ก.ย. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สนามกีฬากลาง

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สนามกีฬากลาง เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

5 ก.ย. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยิ่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพ สำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ จ.สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท

        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธาน ประธานเครือข่ายเหยิ่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี และสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพ สำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ จ.สุราษฎร์ธานี  ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย ศูนย์บริการคนพิการ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุราษฎร์ธานี

25 ส.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยิ่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาคชีวิตคนพิการ ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 5

         เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธาน ประธานเครือข่ายเหยิ่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี และสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาคชีวิตคนพิการ ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย ศูนย์บริการคนพิการ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุราษฎร์ธานี

24 ส.ค. 60 / อ่าน 0


หน้า 7 จาก 533, แสดง 8, จำนวน 4261 รายการ