กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมทำแผนปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทสกาลปีใหม่ 2566 ณ ศาลากลางจังหวัด

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมทำแผนปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ร่วมกับทุกหน่วยงาน ที่ศาลากลางจังหวัด

14 ธ.ค. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดนาบุญ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดนาบุญ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

26 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ บ้าน ท่าระบาด อ.สรรคบุรี

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน  แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ บ้าน ท่าระบาด อ.สรรคบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา

24 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย จำนวนนักเรียนที่สำรวจ 40 คน จำนวนที่ใส่หมวก 15 คน  จำนวนที่ไม่ใส่หมวก 25 คน บริเวณ โรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00-07.30 น. ที่ผ่านมา

21 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด หน้า สภ.ตำบลบ้านกลาง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน  บริเวณ ตลาดนัด หน้า สภ.ตำบลบ้านกลาง  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 17.00 – 19.00 น. ที่ผ่านมา

17 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจการ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนประชาอุทิศ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจการ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)ดอนเมือง และโรงเรียนวัดดอนเมือง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 – 08.00 น. ที่ผ่านมา

15 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค บริเวณ โรงเรียนเด็กเล็ก อบต. เนินแจง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย  บริเวณ โรงเรียนเด็กเล็ก อบต. เนินแจง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

14 พ.ย. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม จำนวนนักเรียนที่สำรวจ 60 คน จำนวนที่ใส่หมวก 28 คน จำนวนที่ไม่ใส่หมวก 32 คน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00-15.30  น. ที่ผ่านมา

14 พ.ย. 65 / อ่าน 0


หน้า 7 จาก 807, แสดง 8, จำนวน 6454 รายการ