กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือให้กับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

           นาย สุพจน์หมื่นอภัย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดขอนแก่น นำสมาชิก เครือข่ายเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดขอนแก่น  เข้ายื่นหนังสือให้กับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะที่ท่านเป็น.ผอ.ศปฐ.จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กำหนดนโยบาย บังคับใช้กฎหมาย กับสถานบันเทิง ร้านค้ากลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จนทำให้เด็กเสียชีวิต จากการเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านผู้อำนวยการ ศูนย์ดำรงธรรม เป็นผู้รับมอบแทนครับ

2 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดหนองบัวลำภู ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

           เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดหนองบัวลำภู และสมาชิกเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และท่าน พมจ. นางบุญรดา ทัพมงคล เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

          น.ส. ฉลวย  พรมอุตร ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดอำนาจเจริญ นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะ ผอ.ศปถ. จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567  ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

1 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

         เมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ) จันทบุรี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบ้งคับใช้กฏหมายกับร้านค้า สถานบันเทิง กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเกิดอุบัติเหตุหรือเสียจากเมาแล้วขับชีวิต ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสตูล ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

          น.ส.สิตีฮาหยาด เย็นจิต ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสตูล นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะ ผอ.ศปถ. จังหวัดสตูล เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฏหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ โดยมี น.ส.วาสิฎฐี สาระพงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มารับหนังสือแทน เนื่องจากท่านผู้ว่าติดภารกิจ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

1 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่าย​เหยื่อ​เ​มาแล้ว​ขับ​ จังหวัด​นครสวรรค์​ ยื่นหนังสือ​ถึง​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ ณ ศาลากลางจังหวัด

          เมื่อวันที่​ 1​ เมษายน​ พ.ศ.2567 เครือข่าย​เหยื่อ​เ​มาแล้ว​ขับ​ ในนาม​มูลนิธิ​เมาไม่​ขับ​ จังหวัด​นครสวรรค์​ ได้ไป​มอบหนังสือ​ถึง​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ โดยผ่านนายพิสิทฐ์​ วงศ์เธียรธนา  หัวหน้างาน​ป้องกันและบรรสาธารณภัย​ จังหวัด​นครสวรรค์

1 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดมหาสารคาม ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

           นางสาว วิภาภรณ์ ดาวฮามแป ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดมหาสารคาม ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

1 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ ยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

           เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นางผ่องศรี โพธิเสน ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ สมาชิก นายทวีศักดิ์ เสนสาย น.ส. ภูทัย ไชยสุข นายวีระชัย บุตรสมศรี นายณรงค์ สมานคำ ไปยื่นหนังสือ สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเสนอนโยบาย เพื่อป้องกันการ ดื่มเมาแล้วขับ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ที่จะถึงนี้เพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ที่ผ่านมา

1 เม.ย. 67 / อ่าน 0


หน้า 3 จาก 878, แสดง 8, จำนวน 7020 รายการ