กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนตำรวจทางหลวง อ.สรรคบุรี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ  โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนตำรวจทางหลวง อ.สรรคบุรี และจุดตรวจเทศบาลบ้านเชียน เวลา 08.00- 13.00 น. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

30 ธ.ค. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ วัดนาบุญ

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดนาบุญท่านนายอำเภอพระยืน ป้องกัน และหน่วยงานทุกภาคส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นางกองสิน คุณทะวงษ์ นางน้อย โม้หนองบัวนางวาสนา ชมพูวิเศษ นางทองพูน แสนหอม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ เทศบาลตำบลก้อ

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมกับ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน คุณพิชญะ สุยะมัน  ร่วมตั้งด่านจุดตรวจจุดบริการประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาลและฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนในช่วงปีใหม่ 7 วันอันตราย  ที่ด่านจุดตรวจจุดบริการประชาชน หน้าเทศบาลตำบลก้อ เวลา 08.00 ถึง 16.30 น.

29 ธ.ค. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย ร่วมรณรงค์พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย ร่วมรณรงค์พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงราย การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร่อุบัติเหตุ และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565  ณ  บริเวณหน้าศาลากลาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

29 ธ.ค. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย ร่วมรณรงค์พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย ร่วมรณรงค์พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงราย การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร่อุบัติเหตุ และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565  ณ  บริเวณหน้าศาลากลาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

29 ธ.ค. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดนครพนม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

        เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 นาย ธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์พูดคุยประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับและการใช้ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและเชิญชวนผู้ที่ขับรถสัญจรไปมา หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียและความพิการ และร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดนครพนม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปภ.เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัด กปภ.วิทยาลัยอาชีวะนครพนม และจิตอาสาทุกภาคส่วน บริเวณหน้าแขวงการทางหลวงชนบทนครพนม บ้านดอนหญ้านาง ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

29 ธ.ค. 65 / อ่าน 0

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปล่อยขบวนรถเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

          นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตำรวจ ส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ร่วมกันปล่อยขบวนรถเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566...............

29 ธ.ค. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ด่านตรวจ วัดทรายทอง อ.รือเสาะ ต.รือเสาะ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ด่านตรวจ วัดทรายทอง อ.รือเสาะ ต.รือเสาะ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 65 / อ่าน 0


หน้า 4 จาก 807, แสดง 8, จำนวน 6454 รายการ