กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ ซ่อมกายอุปกรณ์ ที่ชำรุดเพื่อนำไปซ่อมและบริจาคไห้กับผู้พิการ

          วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย) ได้ซ่อมกายอุปกรณ์(รถเข็ญเก่า) ที่ชำรุดเพื่อนำไปซ่อมและบริจาคไห้กับผู้พิการยากไร้ต่อไป

21 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคนพิการ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าชาง จังหวัดลำพูน

        วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย) ได้พาอาสาสมัครทำความดีช่วยสวมเสื้อผ้าและทำความสะอาดบ้านให้แก่นายอินทร์ไชย์ ขาวดา อายุ 42 ปี เลขที่ 35/5 หมู่ 8 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าชาง จังหวัดลำพูน ประสบอุบัติเหตุทางถนรถยนต์กระดูกสันหลังและกระดูกขาหักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

21 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ริม

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความสูญซเสียจากอุบัติเหตุจราจร ให้อาสาสมัครทำความดี ตาม โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย บริเวณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ริม ที่ผ่านมา

20 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านแม่ริม

          วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย วิทยากรให้ความรู้แก่ อาสาสมัครทำความดี กรมคุมประพฤติ จำนวน 60 คน ในหัวข้อ “ กฎหมายเกี่ยวกับ การดื่มสุราในระหว่างขับรถและ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ณ. ห้องประชุมชั้น 1 ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านแม่ริม ตำบล ริมใต้ อำเภอเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

20 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมบนเทศบาลบางปูใหม่

           เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมบนเทศบาลบางปูใหม่

19 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคนพิการ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง

          วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย) ได้พาอาสาสมัครทำความดีช่วยพาทำการกายภาพบำบัดและเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่นายสุรศักดิ์ ขันแก้ว อายุ 22 ปี เลขที่ 35/1 หมู่6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุทางถนรถยนต์กระดูกต้นแตก ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาศัยอยู่กับแม่สองคน

19 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ผ่านมา

19 มิ.ย. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคนพิการ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง

           วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย) ได้พาอาสาสมัครทำความดีช่วยสวมเสื้อผ้าและเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่นายวิทยา นันทนา อายุ 52 ปี เลขที่ 55 หมู่ 2 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุทางถนรถยนต์สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

18 มิ.ย. 61 / อ่าน 0


หน้า 4 จาก 566, แสดง 8, จำนวน 4523 รายการ