กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 จุดบริการประชาชน อบต.หนองขาม

            เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับด่านตรวจ  สภ.อ.ลาดใหญ่ และจุดบริการประชาชน อบต. ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เวลา 08.00 - 14.00 น.

15 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 บริเวณด่านชุมชน บ้านไก่คำ อ เมือง

             เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กับ ปตท.OR จังหวัดอำนาจเจริญ น.ส. ฉลวย พรมอุตร นางนราทิพย์ ลุนพันธ์ นายวิเชียร ธรรมโรจน์ นายวิเชียร ถามะพันธ์ ร่วมตั้งด่านชุมชนและจุดอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ อปภรและผู้นำชุมชนช่วง 7 วันอันตราย ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ และ เมาไม่ขับ ง่วงจอดนอนและรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริเวณด่านชุมชน บ้านไก่คำ อ เมือง  จ อำนาจเจริญ เวลา 09.00 -16.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงการนต์ 2567 จุดตรวจเทศบาลเมืองโนนสูง น้ำคำ

             เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ TOYOTA MOTOR จ.อุดรธานี นายสำเนียง นินทร น.ส. กฤษณา ปัสเสนา ร่วมตั้งด่านจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ จุดบริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงการนต์ 2567เพื่อเตื่อนสติพี่น้องที่ขับรถสัญจรไปมาให้คำนึงถึงความปลอดภัยในกานขับรถ ที่จุดตรวจเทศบาลเมืองโนนสูง น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา08.00 - 15.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ จุดตรวจบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย จุดบริการประชาชนเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ

            เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ SCB Tech X จังหวัดอุดรธานี นาย แสวง ศรียัง นาย ประหยัด ไชยวัน นาง กุหลาบ สาเกตุ นาง จำปี ภูกุล นาย เฉลิมชัย ชุมแวงวาปี นาย สุรศักดิ์ พรมจักร ร่วมจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชการทุกภาคส่วนและประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี และอีกหลายๆจังหวัดที่ขับรถสัญจรไปมาที่เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 09.00.-16.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพัทลุง ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วง 7 วันอันตราย เทศการสงกรานต์ ณ.หน่วยบริการประชาชนบางแก้ว

             เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 นายสมชาย บุญสนิท นางอาภร หนูเกื้อ นายธีรยุทธ์ สินประยงค์ นายธีระยุทธ์ จันทร์ปาน เมาไม่ขับกับ โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่งจังหวัดพัทลุง  ร่วมรณรงค์ในช่วง7วัยอันตราย เทศการสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน#สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ สวมหมวกกันน๊อค คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ ณ.หน่วยบริการประชาชนบางแก้ว ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เวลา09.00-16.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 จุดบริการประชาชน สภ.เมืองบึงกาฬ

            เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จังหวัดบึงกาฬ  โดยมี นางผ่องศรี โพธิเสน น.ส.ภูทัย ไชยสุข นาย ทวีศักดิ์ เสนสาย นายวีระชัย บุตรมศรี นายณรงค์ สมานคำ ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าตำรวจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายกับคนเมา เพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 ร่วมตั้งด่านที่จุดบริการประชาชน  สภ.เมืองบึงกาฬ  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ เวลา 09 .00 - 16.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู รณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 จุดบริการประชาชน สภ.นากลาง หน้าวัดบูรพาราม

            เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับกับ TOYOTA MOTOR  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมี นายครรชิต พรมโคตรค้า นายก้อม ดวงคำน้อย นางพรรณิภา มาลาศรี ได้รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วง 7 วัน อันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 ร่วมตั้งด่านที่จุดบริการประชาชน  สภ.นากลาง หน้าวัดบูรพาราม บ้านกกค้อ อ.นากลาง เวลา 09 .00 - 12.00 น ในช่วงบ่าย ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับกับเจ้าหน้าที่ อบต.ด่านช้าง และ ชรบ.จิตอาสา อ.นากลาง ณ จุดบริการประชาชน หน้า อบต.ด่านช้าง เวลา 13.00 – 16.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณด่านตรวจเทศบาลตำบลนาหว้า และจุดบริการประชาชนสามแยกไฟแดงบ้านปฏิรูป

              เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกับ SCB PLUS จังหวัดนครพนม นายธีรภัทร ธูปมงคล นางสาวอ้อย โกมล นางสาวศินีปภาดา บุญเลิศ นายจิรพงศ์ คำลือ นายเกื้ออนันต์ คานสี นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ นายมนูญศิลป์ บุตรกูล นางสาวปราชถนา ซืมกลาง  นางสาวบุญภา ช่างจินตะโสภณ รณรงค์พูดคุยประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับและการใช้ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและรณรงค์ให้หยุดรถเมื่อมีคนข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียและพิการ บริเวณด่านตรวจเทศบาลตำบลนาหว้า และจุดบริการประชาชนสามแยกไฟแดงบ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และมอบสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับให้กับผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมา ให้ตระหนักถึงโทษจากการเมาแล้วขับ และความประมาททำให้พิการสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพครับ

14 เม.ย. 67 / อ่าน 0


หน้า 4 จาก 889, แสดง 8, จำนวน 7111 รายการ