กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาวถนนฯ ณ.บริเวณสามแยกวังหม้อแกง

          เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.พังงา ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนในเทศกาลปีใหม่ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตรายร่วมกับเจ้าที่ตำรวจและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใน จ.พังงาด้วยการแจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" ปลอดภัยตนเองและผู้อื่น วันที่ 30 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 1 ม.ค.61 ณ.บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อ.เมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

28 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2561

         เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00 น. น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี พาสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ ไปร่วมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2561 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง อ.ท่าฉาง และอีกหลายหน่วยงานใน จ.สุราษฏร์ธานี

28 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมทำแผน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2561 ณ ศาลากลาง

         เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี พาสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมทำแผน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศช่วงเทศกาล ปีไหม่ พ.ศ. 2561 ณ ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี

13 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับหยุดความตายท้องถนน” ณ ห้อง เรสซิเดนท์ โรงแรมริเวอร์ไซด์

         มูลนิธิเมาไม่ขับ จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับหยุดความตายท้องถนน” ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง เรสซิเดนท์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ

9 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

งาน "สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13" (Invest for Sustainable Road Safety)

         มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมออบูธ งาน "สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13" ภายใต้หัวข้อ ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Invest for Sustainable Road Safety) ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

7 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เดินทางไปต่อสัญญา ม.35 ในปี 2561 ณ มูลนิธิเมาไม่ขับ จ.นนทบุรี

         เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เดินทางไปต่อสัญญา ม.35 ในปี 2561 ณ มูลนิธิเมาไม่ขับ จ.นนทบุรี

4 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร เข้าประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 ก้าวสู่ปีที่ 10 ณ Tpbs

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร เข้าประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ Tpbs ที่ผ่านมา

2 ธ.ค. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “สานพลัง จป. หยุดความตายบนท้องถนน” ณ ห้อง เจ้าพระยาเทอเรส โรงแรมริเวอร์ไซด์

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “สานพลัง จป. หยุดความตายบนท้องถนน” ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง เจ้าพระยาเทอเรส โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

28 พ.ย. 60 / อ่าน 0


หน้า 3 จาก 533, แสดง 8, จำนวน 4261 รายการ