กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต รณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการประชาชน สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง

           วันที่ 13 เมษายน 2566 รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดภูเก็ต พร้อมเหยื่ออุบัติเหตุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่ อปภร.  ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจกสื่อการเรียนรู้  พูดคุยเรื่องไม่ขับรถในขณะมึนเมา  ขับรถโดยไม่ประมาท  และสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ณ จุดบริการประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต บริเวณประตูทางเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  เวลา 09.00 - 16.00 น.

13 เม.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดลำพูน รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ณ จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลก้อ

          วันที่  13  เมษายน  2566 รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน  7 วันอันตราย  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดลำพูน. พร้อมเหยื่ออุบัติเหตุ  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่ อปภร.  ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจกสื่อการเรียนรู้  พูดคุยเรื่องไม่ขับรถในขณะมึนเมา  ขับรถโดยไม่ประมาท  และสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ณ  จุดบริการประชาชน  เทศบาลตำบลก้อ. อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. เวลา  09.00 - 16.00 น.

13 เม.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุโขทัย รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ปี 2566

         วันที่ 13 เมษายน 2566 ร่วม รณรงค์เมาไม่ขับโดยทีมงานเหยื่อเมาแล้วขับในจังหวัดสุโขทัย บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจุดสกัดหน้าเทศบาลตำบลเมืองเก่า ขับขี่ปลอดภัย รถอุบัติเหตุเมาไม่ขับขับไม่เร็วขับขี่ซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยจากมูนิธิเมาไม่ขับขอบคุณครับ

13 เม.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 จุดตรวจบริการประชาชนเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

         วันที่ 13 เมษายน 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี ร่วม โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน นายเฉลิมพล ไวจำปา นายวันชัย บำรุงภักดี นางคำตุ่น นามณีชม น.ส.บุญร่วม ผาดี ได้เข้าร่วมจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายที่ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 09.00 - 16.00 น.

13 เม.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 บริเวณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองไผ่

         วันที่ 13 เมษายน 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี ร่วม โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน นายเข็มพร บุญภา นายอัมพร บำรุงภักดี นายดวงใจ ภูเลียนศรี นายคำผล แสนเสนา ได้เข้าร่วมจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย บริเวณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 09.00-16.00 น.

13 เม.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกระบี่ รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566

         วันที่ 13 เมษายน 2566 รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกระบี่ พร้อมเหยื่ออุบัติเหตุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อพปร. ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์และแจกสื่อพูดคุยเรื่องไม่ขับรถในขณะมึนเมา ขับรถโดยไม่ประมาท และสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ จุดบริการประชาชน สภ.เหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง

13 เม.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับในช่วง 7 วันอันตราย บริเวณหน้าศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ

          วันที่ 13 เมษายน 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566 บริเวณหน้าศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดปทุมธานี

13 เม.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณจุดบริการประชาชน อบต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว

          วันพฤหัสบบดีที่ 13 เมษายน 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่พี่น้องประชาชนทั่วไปได้เข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมาไม่ขับ เพื่อลดการสูญเสียบนท้องถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณด่านให้บริการประชาชน อบต.ป่าก่อดำ และด่านให้บริการประชาชนเทศบาล ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

13 เม.ย. 66 / อ่าน 0


หน้า 3 จาก 821, แสดง 8, จำนวน 6564 รายการ