กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า Big C และตลาดนัดสุพรรณบุรี

         เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ  โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน  แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ หน้า Big C และตลาดนัดสุพรรณบุรี  เวลา 13.00 - 16.00 น.  ที่ผ่านมา

21 พ.ค. 66 / อ่าน 89

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเอื้ออาทร

         เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ ตลาดเอื้ออาทร พระเงิน บางกรวย ที่ผ่านมา

20 พ.ค. 66 / อ่าน 182

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.เกรียงศักดิ์ ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร

         เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.เกรียงศักดิ์ ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร  ที่ผ่านมา

20 พ.ค. 66 / อ่าน 177

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดบางเพ็ญใต้

         เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร นำสมาชิก ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน บริเวณ วัดบางเพ็ญใต้ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตมินบุรี เวลา 09.00 – 12.00 น.  ที่ผ่านมา

20 พ.ค. 66 / อ่าน 106

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 2

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.00 – 18.00 น. นางสาวรจนา ศิริวัฒนา แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับกับผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 2

20 พ.ค. 66 / อ่าน 90

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ณ ตลาดนัดชุมชน ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่าย พร้อมกันออกไปรณรงค์เมาไม่ขับ แจกแผ่นพลับสติกเกอร์ ให้กับประชาชนที่มาจับจ่าย ซื้อสินค้า ที่ตลาดนัดชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงผลการเมาไม่ขับ ไม่อยากให้เป็นเหมือนกับพวกเรา ณ ตลาดนัดชุมชน ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  ที่ผ่านมา

20 พ.ค. 66 / อ่าน 76

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อำเภอเขื่องใน

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อำเภอเขื่องใน  ที่ผ่านมา

18 พ.ค. 66 / อ่าน 113

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ ในงาน ตลาดนัดประกวดพระเครื่อง วันพืชมงคล ณ วัดห้วยด้วน

         เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ.2566  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า นำสมาชิกเครือข่ายฯ รร่วมทำกิจกรรม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน ในงาน ตลาดนัดประกวดพระเครื่อง วันพืชมงคล ณ วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อำเภอหนองบัว  ที่ผ่านมา

17 พ.ค. 66 / อ่าน 110


หน้า 12 จาก 854, แสดง 8, จำนวน 6827 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101