กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. กิมชุน ต.ตาดทอง อ.เมือง

         เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09:00 – 15.00 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับกับผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. กิมชุน ต.ตาดทอง อ.เมือง

18 มิ.ย. 66 / อ่าน 178

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าอำเภอสรรคบุรี

            เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท  นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ  โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน  แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ หน้าอำเภอสรรคบุรี เวลา 9.00 -12.00 น.  ที่ผ่านมา

18 มิ.ย. 66 / อ่าน 102

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดวันเสาร์

         เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับกับผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณ ตลาดนัดวันเสาร์

17 มิ.ย. 66 / อ่าน 147

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดชุมชนบ้านหนองหลวง อำเภอท่าตะโก

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13:00 – 19.30 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับกับผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณ ตลาดนัดชุมชนบ้านหนองหลวง อำเภอท่าตะโก

17 มิ.ย. 66 / อ่าน 129

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2566  นายบวรสิทธิ์ พันธ์ศิริ แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับกับผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

17 มิ.ย. 66 / อ่าน 94

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ ตลาดนัดหน้าสถานีตำรวจบ้านกลาง

         เมื่อวันที่ 16-17  มิถุนายน พ.ศ.2566  นางสาวอรอนงค์ ทองยอด ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับกับผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณ ตลาดนัดหน้าสถานีตำรวจบ้านกลาง

17 มิ.ย. 66 / อ่าน 95

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า BIG C คลองหก

         เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับกับผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณ หน้า BIG C คลองหก

16 มิ.ย. 66 / อ่าน 175

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า สวนนกจังหวัดชัยนาท

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา  13.00 – 16.00 น. นายสมนึก เพ็ชรหัวบัว ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับกับผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณ หน้า สวนนกจังหวัดชัยนาท

16 มิ.ย. 66 / อ่าน 122


หน้า 9 จาก 854, แสดง 8, จำนวน 6827 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101