กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชนตำบลสวนหลวง

             เมื่อวันที่ 14  เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ จุดบริการประชาชนตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน เวลา 09.00 - 15.00 น.ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สี่แยก ตำบล โคกก่อ อำเภอเมือง

           เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ กำนัน อปพร ผู้ใหญ่บ้าน บริเวณ สี่แยก ตำบล โคกก่อ อำเภอเมือง ตั้งแต่เวลา 19.00 - 20.00 น ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 67 / อ่าน 99

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเลย ร่วมสังเกตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

            วันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเลย ร่วมสังเกตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดเลย ณ ด่านจุดตรวจสี่แยกตำบลโคกขมิ้น "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ"

13 เม.ย. 67 / อ่าน 63

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพัทลุง ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วง 7 วันอันตราย เทศการสงกรานต์ ณ.หน่วยบริการประชาชนเทศบาลเมืองพัทลุง

            วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 นายสมชาย บุญสนิท นางอาภร หนูเกื้อ นายธีรยุทธ์ สินประยงค์ นายธีระยุทธ์ จันทร์ปาน เมาไม่ขับกับ โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่งจังหวัดพัทลุง  ร่วมรณรงค์ในช่วง7วัยอันตราย เทศการสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน#สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ สวมหมวกกันน๊อค คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ ณ.หน่วยบริการประชาชนเทศบาลเมืองพัทลุง ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง เวลา 09.00 - 16.00 น.

13 เม.ย. 67 / อ่าน 65

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ที่จุดตรวจเทศบาลเมืองหนองสำโรง

              วันที่ 13. เมษายน พ.ศ.2567  เมาไม่ขับกับ SCB Tech X จังหวัดอุดรธานี นาง  กุหลาบ  สาเกตุ นาง  จำปี  ภูกุล นาย  แสวง  ศรียัง นาย  ประหยัด  ไชยวัน นาย  เฉลิมชัย  ชุมแวงวาปี นาย  สุรศักดิ์  พรมจักร วันนี้ได้ออกมาร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าทีตำรวจ ทหาร พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ที่จุดตรวจเทศบาลเมืองหนองสำโรง ถนน อุดร-เชียงยืน อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี เวลา 08:00 - 15:00 น.

13 เม.ย. 67 / อ่าน 62

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ. อุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงการนต์ จุดตรวจเทศบาลเมือหนองสำโรง

             วันที่ 13. เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ โตโยต้ามอเตอร์  จ. อุดรธานี นายสำเนียง นินทร  น.ส. กฤษณา ปัสเสนา ร่วมตั้งด่านจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จุดตรวจจุดบริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงการนต์ เพื่อเตื่อนสติพี่น้องที่ขับรถสัญจรไปมาให้คำนึงถึงความปลอดภัยในกานขับรถ ที่ จุดตรวจเทศบาลเมือหนองสำโรง ถนนอุดร-เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 08.00 - 15.00  น.

13 เม.ย. 67 / อ่าน 60

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณสถานีแขวงทางหลวง

           เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กับ ปตท.OR จังหวัดอำนาจเจริญ น.ส. ฉลวย พรมอุตร นางนราทิพย์ ลุนพันธ์ นายวิเชียร ธรรมโรจน์ นายวิเชียร ถามะพันธ์ ร่วมสังเกตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณสถานีแขวงทางหลวง จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 09.00 – 16.00 น.

13 เม.ย. 67 / อ่าน 55

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสงขลา รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่บริเวณด่านความมั่นคงที่ 1 หน้า BIG C หาดใหญ่

            เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสงขลา ในมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมตั้งด่าน รณรงค์เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2567 กับสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ โดยมี คุณมนต์ชัย ทัพไชย กรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ มาเยี่ยม ให้กำลังใจ ที่บริเวณด่านความมั่นคงที่ 1 หน้า BIG C หาดใหญ่

13 เม.ย. 67 / อ่าน 54


หน้า 9 จาก 899, แสดง 8, จำนวน 7185 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101