กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ ตลาดสดเทศบาล

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดสดเทศบาล อ.พรานกระต่าย ที่ผ่านมา

11 เม.ย. 64 / อ่าน 20

คุณมนต์ชัย ทัพชัย กรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ เยี่ยมให้กำลังใจ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง ด่านตรวจ สภ. ต.นาโยง

         เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 คุณมนต์ชัย ทัพชัย กรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ เยี่ยมให้กำลังใจพี่เอิ้น วรรณรักษ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง พร้อมสมาชิกเจ้าหน้าที่ตำรวจ อสม. รพสต.อปพร.ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้านรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ด่านตรวจ สภ. ต.นาโยง อ.นาโยง จังหวัดตรัง

11 เม.ย. 64 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน บางพลู

         เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน บางพลู ที่ผ่านมา

11 เม.ย. 64 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ รอบเมืองอุทัยธานี และสถานีขนส่ง

         เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ รอบเมืองอุทัยธานี และสถานีขนส่ง ที่ผ่านมา

11 เม.ย. 64 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ จุดบริการประชาชน ต.ขุนทะเล

         เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 นางสาวญาติมา  ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ต.ขุนทะเล อ.เมือง ที่ผ่านมา

10 เม.ย. 64 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชุมพร รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ขุนกระทิง

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชุมพร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ขุนกระทิง อ.เมือง ที่ผ่านมา

10 เม.ย. 64 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 92

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 92 ที่ผ่านมา

10 เม.ย. 64 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน และนายภัทรพันธ์ กฤษนา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ลงมาเยี่ยมสมาชิกฯ บริเวณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ที่ผ่านมา

10 เม.ย. 64 / อ่าน 4


หน้า 9 จาก 740, แสดง 8, จำนวน 5920 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101