กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนพระรามสี่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ถนนพระรามสี่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 16.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

28 พ.ย. 64 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พระราม 2

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พระราม 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 15.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

27 พ.ย. 64 / อ่าน 169

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนท่าพระ และสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางบอน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนท่าพระ และสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางบอน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 14.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

27 พ.ย. 64 / อ่าน 171

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 16.00 – 18.00  น. ที่ผ่านมา

27 พ.ย. 64 / อ่าน 166

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดป่าวังน้ำเย็น.ต.เกิ้ง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดป่าวังน้ำเย็น.ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ที่ผ่านมา

22 พ.ย. 64 / อ่าน 185

เครือข่ายเหื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

          นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 12.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา

22 พ.ย. 64 / อ่าน 77

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดระนาม

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดระนาม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ที่ผ่านมา

21 พ.ย. 64 / อ่าน 14

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 16.00 – 19.00 น. ที่ผ่านมา

20 พ.ย. 64 / อ่าน 16


หน้า 8 จาก 779, แสดง 8, จำนวน 6228 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101