กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพัทลุง ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วง 7 วันอันตราย เทศการสงกรานต์ ณ.หน่วยบริการประชาชนบางแก้ว

            เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 นายสมชาย บุญสนิท นางอาภร หนูเกื้อ นายธีรยุทธ์ สินประยงค์ นายธีระยุทธ์ จันทร์ปาน เมาไม่ขับกับ โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่งจังหวัดพัทลุง  ร่วมรณรงค์ในช่วง7วัยอันตราย เทศการสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน#สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ สวมหมวกกันน๊อค คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ ณ.หน่วยบริการประชาชนบางแก้ว ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เวลา09.00-16.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 54

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 จุดบริการประชาชน สภ.เมืองบึงกาฬ

            เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จังหวัดบึงกาฬ  โดยมี นางผ่องศรี โพธิเสน น.ส.ภูทัย ไชยสุข นาย ทวีศักดิ์ เสนสาย นายวีระชัย บุตรมศรี นายณรงค์ สมานคำ ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าตำรวจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายกับคนเมา เพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 ร่วมตั้งด่านที่จุดบริการประชาชน  สภ.เมืองบึงกาฬ  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ เวลา 09 .00 - 16.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 49

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู รณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 จุดบริการประชาชน สภ.นากลาง หน้าวัดบูรพาราม

             เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับกับ TOYOTA MOTOR  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมี นายครรชิต พรมโคตรค้า นายก้อม ดวงคำน้อย นางพรรณิภา มาลาศรี ได้รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วง 7 วัน อันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 ร่วมตั้งด่านที่จุดบริการประชาชน  สภ.นากลาง หน้าวัดบูรพาราม บ้านกกค้อ อ.นากลาง เวลา 09 .00 - 12.00 น ในช่วงบ่าย ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับกับเจ้าหน้าที่ อบต.ด่านช้าง และ ชรบ.จิตอาสา อ.นากลาง ณ จุดบริการประชาชน หน้า อบต.ด่านช้าง เวลา 13.00 – 16.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 54

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณด่านตรวจเทศบาลตำบลนาหว้า และจุดบริการประชาชนสามแยกไฟแดงบ้านปฏิรูป

               เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกับ SCB PLUS จังหวัดนครพนม นายธีรภัทร ธูปมงคล นางสาวอ้อย โกมล นางสาวศินีปภาดา บุญเลิศ นายจิรพงศ์ คำลือ นายเกื้ออนันต์ คานสี นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ นายมนูญศิลป์ บุตรกูล นางสาวปราชถนา ซืมกลาง  นางสาวบุญภา ช่างจินตะโสภณ รณรงค์พูดคุยประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับและการใช้ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและรณรงค์ให้หยุดรถเมื่อมีคนข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียและพิการ บริเวณด่านตรวจเทศบาลตำบลนาหว้า และจุดบริการประชาชนสามแยกไฟแดงบ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และมอบสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับให้กับผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมา ให้ตระหนักถึงโทษจากการเมาแล้วขับ และความประมาททำให้พิการสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพครับ

14 เม.ย. 67 / อ่าน 55

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สระแก้ว รณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย บริเวณจุดตรวจบริการประชาชนสี่แยกบ้านคลองมะนาว

           เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย บริเวณจุดตรวจบริการประชาชนสี่แยกบ้านคลองมะนาว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

14 เม.ย. 67 / อ่าน 103

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านสี่แยกไฟแดงอำเภอมโนรมย์

           เมื่อวันที่ 14  เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท  รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ด่านสี่แยกไฟแดงอำเภอมโนรมย์  เวลา 13.00 - 17.00 น.ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 67 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ตลาดอำเภอพรานกระต่าย

            เมื่อวันที่ 14  เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร  รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ตลาดอำเภอพรานกระต่าย เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 67 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่าน อ.ขลุง และตลาดเทศบาลขลุง

           เมื่อวันที่ 14  เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี  รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ด่าน อ.ขลุง และตลาดเทศบาลขลุง เวลา 12.00 - 16.00 น.ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 67 / อ่าน 3


หน้า 8 จาก 899, แสดง 8, จำนวน 7185 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101