กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดออมสิน และตลาดราชวงศ์

         เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดออมสิน และตลาดราชวงศ์ เวลา 07.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา

30 พ.ค. 64 / อ่าน 262

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดพรานกระต่าย

         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดพรานกระต่าย ที่ผ่านมา

25 พ.ค. 64 / อ่าน 248

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ หน้าศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 15.00 - 17.00 น. ที่ผ่านมา

24 พ.ค. 64 / อ่าน 249

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนพระราม4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ถนนพระราม4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เวลา 15.00 - 17.30 น. ที่ผ่านมา

23 พ.ค. 64 / อ่าน 59

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า Big C เพชรเกษม

         เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ หน้า Big C เพชรเกษม ที่ผ่านมา

22 พ.ค. 64 / อ่าน 238

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ รพ.สต.เชียงแหว

         เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเมาไม่ขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาขิก ออกรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพลับพร้อมสติกเกอร์เมาไม่ขับให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เชียงแหว ในการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องเมาแล้วขับ สำหรับประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาสุขภาพ เพื่อให้ตระหนักถึงผลจากการดื่มแล้วขับ ป้องกันลดอุบัติเหตุในชุมชน ที่ รพ.สต. ที่ผ่านมา

21 พ.ค. 64 / อ่าน 228

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดบ้านโคกก่อ

        เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดบ้านโคกก่อ เวลา 16.30 – 18.00 น.  ที่ผ่านมา

19 พ.ค. 64 / อ่าน 152

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเทศบาลแพรกศรีราชา

         เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดเทศบาลแพรกศรีราชา เวลา 9.00-12.00 น. ที่ผ่านมา

19 พ.ค. 64 / อ่าน 112


หน้า 8 จาก 766, แสดง 8, จำนวน 6122 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101