กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สี่แยกช้างเผือก

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ สี่แยกช้างเผือก ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 66 / อ่าน 90

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ตลาดสด คลองถม ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง

          วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายวิรัตน์  สืบชาติ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิก ออกรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสติกเกอร์เมาไม่ขับ ที่ตลาดสด คลองถม ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ในตลาด รวมถึง พ่อค้า แม่ค้าในตลาดใด้ตระหนักถึงผลของการเมาแล้วขับ

15 มิ.ย. 66 / อ่าน 42

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2

         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา  16:00 – 18.00 น. นางสาวรจนา สิริวัฒนา แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับกับผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณ หน้า สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2

14 มิ.ย. 66 / อ่าน 137

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนแม่ทองก้อน 1

        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายแสงเดือน สุระเดช แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับกับผู้ที่มาใช้บริการ บริเวณ ชุมชนแม่ทองก้อน 1

13 มิ.ย. 66 / อ่าน 96

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ สวนสาธารณะแห่งใหม่ของอำเภอศรีราชา

            วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ และพิทักษ์สิทธิเหยื่อคนพิการ โดยสำรวจการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวนสาธารณะของอำเภอศรีราชา ชลบุรี

28 พ.ค. 66 / อ่าน 81

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนคลองเตย

        เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร นำสมาชิกออกรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการเมาแล้วขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน ที่สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนคลองเตย กรุงเทพฯลฯ เวลา 09.00 - 12.00 น.

28 พ.ค. 66 / อ่าน 75

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดมูลจินดาราม

         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปทุมธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี ที่ผ่านมา

27 พ.ค. 66 / อ่าน 266

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่ง อำเภอโกสุ่มพิสัย

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นางสาววิภาภรณ์ ดาวฮามแบ แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม นำสมาชิก ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ  โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ สถานีขนส่ง อำเภอโกสุ่มพิสัย ที่ผ่านมา

27 พ.ค. 66 / อ่าน 162


หน้า 10 จาก 854, แสดง 8, จำนวน 6827 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101