กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ จุดบริการประชาชน สี่แยกสะพานใหม่

        เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท ร่วม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน สี่แยกสะพานใหม่ ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 64 / อ่าน 26

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ หน้าโลตัส

          เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ หน้าโลตัส ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 64 / อ่าน 26

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ จุดบริการประชาชน สี่แยกบุ้งกระเบา

          เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน สี่แยกบุ้งกระเบา ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 64 / อ่าน 25

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสระแก้ว รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ จุดบริการประชาชนสี่แยกวงเวียนบ้านคลองใหญ่

         เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสระแก้ว รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกวงเวียนบ้านคลองใหญ่ อ.วังน้ำเย็น ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 64 / อ่าน 23

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจบ่อพลับ

         เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจบ่อพลับ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 64 / อ่าน 30

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสะบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ สถานีขนส่งจังหวัด

          เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสะบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ สถานีขนส่งจังหวัด และสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 64 / อ่าน 34

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

         เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซอยวัดกู้ และตลาด 5 แยกปากเกร็ด ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 64 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุโขทัย รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 บริเวณ หน้าเทศบาลตำบลเมืองเก่า

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสุโขทัย ออกปฎิบัติหน้าที่ บริเวณ จุดสกัดหน้าเทศบาลตำบลเมืองเก่าพร้อมสมาชิกมีดังนี้ นายจรัญ แซ่จิว นายหน่อ เรืองแจ่ม นายธงชัย คาดเคลื่อน นายน้อย บัวขาว นส.กำไร เที่ยงมณี นส.น้อย คงจันทร์ นส.อิสรีย์ แซ่จิว อาสาสมัคร นายชัยยันต์ ทอมแบบ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงการใช้ยานยนต์บนท้องถนนอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภัยปลอดภัยทั้งไปและกับด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิเมาไม่ขับ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 64 / อ่าน 23


หน้า 10 จาก 748, แสดง 8, จำนวน 5982 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101