กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

           นางกุหลาบ สาเกตุ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานียื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดอุดรธานี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 369

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

            นางสาวกุหลาบ พูลกิจ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 386

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดปทุมธานี  ได้เข้ายื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ลงมารับหนังสือ เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธนี กำหนดนโยบายป้องกันความปลอดภัยของเยาวชนและผู้ดื่มจากการดื่มแล้วขับ  ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 243

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสระแก้ว ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

            นายศิริวัฒน์ ปัทมะ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสระแก้ว นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสระแก้ว ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

4 เม.ย. 67 / อ่าน 146

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

           น.ส.ดวงดาว รัตนะ, น.ส.นิตา ชิตมณี, นายนาบุญ นาวาบุญนิยม สมาชิกและอาสาสมัครเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดสงขลา เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

4 เม.ย. 67 / อ่าน 79

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดแพร่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวจิตรนาถ ยรรยงค์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดแพร่ และสมาชิกเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวกรรรณิการ์ ขอนแก่น หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ช่วยเหลือและฟื้นฟู สนง.ปภ.แพร่ เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

4 เม.ย. 67 / อ่าน 74

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดพัทลุง ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายสมชาย บุญสนิท ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดพัทลุง และสมาชิกเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดพัทลุง โดยมี สนง.ปภ.พัทลุง เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

3 เม.ย. 67 / อ่าน 68

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่

            เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ ให้กับคณะกรรมการชุมชนและอสม.เขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ในการฝึกอบรม"ผู้นำชุมชนคนหาดใหญ่ ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร" นวัตกรรมลดอุบัติเหตุจราจร โครงการพัฒนานครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่

3 เม.ย. 67 / อ่าน 69


หน้า 10 จาก 891, แสดง 8, จำนวน 7128 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101