กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเปิดงานรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2567

          เมื่อวันที่  9  เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเปิดงานรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2567  บริเวณโดมหน้าวิทยาลัยเทคนิค อุทัยธานี  โดย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เวลา 08.00 – 12.00 น.

9 เม.ย. 67 / อ่าน 86

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตราด ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราด ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

            เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดตราด ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด)เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราด กำหนดนโยบายป้องกันความปลอดภัยของเยาวชนและผู้ดื่มจากการดื่มแล้วขับ  ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

5 เม.ย. 67 / อ่าน 242

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล

            เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล ในฐานะประธานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ) โดยมีนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์  รองอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า บุคลลที่จำหน่ายเครื่องดื่มแองกอฮอล์ให้เด็ก จนนำไปสู่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 2567

5 เม.ย. 67 / อ่าน 230

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

            เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 และกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

5 เม.ย. 67 / อ่าน 109

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร นำสมาชิก รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า ตลาดบุญอนันต์

             เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 นายแสงเดือน สุระเดช เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร นำสมาชิก รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ หน้า ตลาดบุญอนันต์ เวลา 09.00  –  12.00  น. ที่ผ่านมา

5 เม.ย. 67 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

           นางกุหลาบ สาเกตุ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานียื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดอุดรธานี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 426

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

            นางสาวกุหลาบ พูลกิจ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 443

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดปทุมธานี  ได้เข้ายื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ลงมารับหนังสือ เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธนี กำหนดนโยบายป้องกันความปลอดภัยของเยาวชนและผู้ดื่มจากการดื่มแล้วขับ  ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 298


หน้า 16 จาก 899, แสดง 8, จำนวน 7185 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101