กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ สำนักงานขนส่งนครพนม ชั้น 2

            วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกับ SCB PLUS จังหวัดนครพนม  นางสาวอ้อย โกมล นางสาวศินีปภาดา บุญเลิศ นายจิรพงศ์ คำลือ นายเกื้ออนันต์ คานสี สมาชิกเหยื่อ นายมนูญศิลป์ บุตรกูล นางสาวปราชถนา ซืมกลาง นางสาวบุญภา ช่างจินตะโสภณ รณรงค์พูดคุยประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับและ การใช้ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัยปลอดภัย จากอุบัติเหตุบนท้องถนนและรณรงค์ให้หยุดรถ เมื่อมีคนข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุและลดการ สูญเสียและพิการ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายจิตสำนึกและมารยาท ในการขับขี่ ให้กับผู้ที่มาทำใบอนุญาตขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งนครพนม ชั้น 2 เวลา 09.00 – 12.00 น.

11 เม.ย. 67 / อ่าน 67

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ ณ บริเวณด่านตรวจและจุดบริการประชาชน อำเภอโพนสวรรค์

            วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกับ SCB PLUS จังหวัดนครพนม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับและ การใช้ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัยปลอดภัย จากอุบัติเหตุบนท้องถนนและรณรงค์ให้หยุดรถ เมื่อมีคนข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุและลดการ สูญเสียและพิการ ณ บริเวณด่านตรวจและจุดบริการประชาชน อำเภอโพนสวรรค์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

11 เม.ย. 67 / อ่าน 66

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้อาสาสมัครทำความดี สคป.กท.11 ศูนย์ราชการฯ

           เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 นายแสงเดือน สุระเดช เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  ร่วมเป็นวิทยากรที่ สคป.กท.11 ศูนย์ราชการฯ โครงการชับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อบัติเหตุ เมาขับจับติด EM  ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ  โดย ผอ.จนท.สคป.กท.11 ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้อาสาสมัครทำความดี กรมคุมประพฤติเมาแล้วขับ จำนวน  200  คน

11 เม.ย. 67 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน 2567 บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต. ตำบลโนนทัน

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นางพรรณิภา มาลาศรี ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับท่านปลัด อบต. ตำบลโนนทัน และภาคเรือข่าย ต่างๆ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน 2567 ตาม  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน  อบต. ตำบลโนนทัน  เวลา 09.00 -16.00 น. ที่ผ่านมา

10 เม.ย. 67 / อ่าน 115

จังหวัดกาญจนบุรี ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ

           วันที่ 10 เมษายน พ.ศ2567  เวลา 15.00 น. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา) เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ และมีนายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" ราชการ ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

10 เม.ย. 67 / อ่าน 103

เครือข่ายเหยื่อเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

              เมื่อวันที่ 10  เมษายน พ.ศ.2567 นาย เทียนชัย สงวนสิน นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมด้วยภาคีเครื่อข่ายจังหวัด และรณรงค์โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง บริเวร 4 แยกพ่อขุนผาเมือง อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 08.00-13.00 น.

10 เม.ย. 67 / อ่าน 96

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย เทศการสงกรานต์ 2567

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นายสมชาย บุญสนิท นางอาภร หนูเกื้อ นายธีรยุทธ์ สินประยงค์ นายธีระยุทธ์ จันทร์ปาน เมาไม่ขับกับ โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดพัทลุง  ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย เทศการสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร่้อุบัติเหตุ สวมหมวกกันน๊อค คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ ณ.หน่วยบริการประชาชนทางหลวงพัทลุง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เวลา 13.00-16.00 น.

10 เม.ย. 67 / อ่าน 93

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ที่ริมน้ำตลาดราชบุรี

           เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ที่ริมน้ำตลาดราชบุรี โดยท่านผู้ว่าเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงาน ตัดริบบิ้นและปล่อยขบวนรถหน่วยงานราชการต่าง ๆ

10 เม.ย. 67 / อ่าน 101


หน้า 14 จาก 899, แสดง 8, จำนวน 7185 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101