กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนกิตตินันท์ สภ.อ.นาน้อย

           เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนกิตตินันท์ สภ.อ.นาน้อย ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 32

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ อบต.สนามแย้

          เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ อบต.สนามแย้ ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 37

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนจามจุรี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนจามจุรี กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สภ.คำชะอี เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 31

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดหนองสูง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดหนองสูง เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 27

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดตรวจชุมชนหนองสูง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจชุมชนหนองสูง เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 24

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน ร.15 พัน 4

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ร.15 พัน 4 เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 20

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.ห้วยยอด

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.ห้วยยอด เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 22

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.บึงคำพร้อย

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.บึงคำพร้อย เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 21


หน้า 12 จาก 646, แสดง 8, จำนวน 5165 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101