กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เริ่ม เวลา 09.00 น. ถึงเวลา16.00 น. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

12 มิ.ย. 62 / อ่าน 77

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการ ปั๊มน้ำมัน ปตท.บางพลู

        เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 น.ส.วันวิมล ศิริทรัพย์พกิจ ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการ ปั๊มน้ำมัน ปตท.บางพลู เวลา 13:00-16:00น. ที่ผ่านมา

12 มิ.ย. 62 / อ่าน 18

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย เริ่ม เวลา 09.00 น. ถึงเวลา16.00 น. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

10 มิ.ย. 62 / อ่าน 83

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปเยี่ยมคนพิการ เพื่อให้กำลังใจคนพิการ เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

9 มิ.ย. 62 / อ่าน 65

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ ตลาดสดนาอ้อ

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่ ตลาดสดตำบลนาอ้อ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

8 มิ.ย. 62 / อ่าน 66

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โรงเรียนเลยพิทยาคม

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนนสถานที่โรงเรียนเลยพิทยาคม เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

7 มิ.ย. 62 / อ่าน 76

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ชลบุรี ร่วมเวที “พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการเป็น หน่วยบริการฯ” ณ โรงแรมเดอาะเล็คกาซี่

         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 คุณกิตติชัย เนตรพิศาลวานิช ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ชลบุรี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมเวที “พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการเป็น หน่วยบริการร่วมให้บริการโดยองค์กรคนพิการ” ณ โรงแรมเดอาะเล็คกาซี่ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

7 มิ.ย. 62 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

6 มิ.ย. 62 / อ่าน 68


หน้า 12 จาก 663, แสดง 8, จำนวน 5298 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101