กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนเทศบาลพระนครศรีอยุธยา

         เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซียขาออก ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 3

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดศาลากลางจังหวัด

          เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดศาลากลางจังหวัด ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 3

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท สายปทุม-บางปะหัน

         เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท สายปทุม-บางปะหัน ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 62 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเจริญสุข

         เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดเจริญสุข ที่ผ่านมา

12 เม.ย. 62 / อ่าน 86

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ บริเวณ ถนนเท่าเทิ่น แยก ซอย 6 ต.ขุนทะเล

          เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562 นางสาวญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี และทีมงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมตั้งด่าน ตรวจจับความเร็ว และ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ร่วมกับ สภ.ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ณ บริเวณ ถนนเท่าเทิ่น แยก ซอย 6 ต.ขุนทะเล

12 เม.ย. 62 / อ่าน 55

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน สามแยกไฟแดงบ้านปฏิรูป

          นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครพนม วันที่ 12 เมษายน 2562 นำสมาชิกเหยื่อร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ณ ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน สามแยกไฟแดงบ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยเอาความพิการมาเป็นแบบอย่างให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนได้ตระหนักถึงโทษและผลกระทบจากการเมาแล้วขับ โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม นำสมาชิกเหยื่อร่วมรณรงค์ 2.นางสาว อ้อย โกมล เลขานุการเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม กำกับดูแลสมาชิกที่ร่วมรณรงค์ 3.ร.อ. สิทธิชัย ธนาคุณ สมาชิกเหยื่อ อาสาทำความดี 4.นาย จิระพงษ์ คำลือ สมาชิกเหยือ อาสาทำความดี 5.นาย มนูญศิลป์ บุตรกูล สมาชิกเหยื่อ อาสาทำความดี 6.ด.ญ. สุปรียา ธูปมงคล อาสาทำความดี

12 เม.ย. 62 / อ่าน 51

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน ตลาดแม่มาลัย อ.แม่แตง

          เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ตลาดแม่มาลัย อ.แม่แตง ที่ผ่านมา

12 เม.ย. 62 / อ่าน 38

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

         เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 นายวิรัตน์ สืบชาติ พร้อมสมาชิกเครือข่ายเมาไม่ขับ จังหวัดอุดรธานี ออกรณรงค์ร่วมกับเจ้าหน้าอปพร. เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

12 เม.ย. 62 / อ่าน 39


หน้า 13 จาก 646, แสดง 8, จำนวน 5165 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101