กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ชลบุรี ร่วมโครงการคนพิการรักษ์สุขภาพที่ เทศบาลนครสุรศักดิ์

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 คุณกิตติชัย เนตรพิศาลวานิช ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ชลบุรี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ และไปร่วมโครงการคนพิการรักษ์สุขภาพที่ เทศบาลนครสุรศักดิ์

6 มิ.ย. 62 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

5 มิ.ย. 62 / อ่าน 64

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

4 มิ.ย. 62 / อ่าน 57

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ วัดป่าเนรมิตรวิปัสสนา

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนนสถานที วัดป่าเนรมิตรวิปัสสนา เรี่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

3 มิ.ย. 62 / อ่าน 52

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

2 มิ.ย. 62 / อ่าน 52

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเลย รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดสี่แยกวังไห

          วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เมาไม่ขับกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 จังหวัดเลย มีสมาชิกร่วมทำงาน 3 คน. 1 น.ส พิกุล จันทร์สุข 2.น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ 3. นางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนนสถานที่ ตลาดนัดสี่แยกวังไห เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

1 มิ.ย. 62 / อ่าน 58

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ ตลาดแยกวังไท

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TOYOTA) การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 มีสมาชิกร่วมทำงาน 2 คน. น.ส.นิรันญา ต้นกันยา และ น.ส.กานต์สินี รัชตะอนันต์ชัย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกสติ๊กเกอร์ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สถานที่ตลาดนัดสี่แยกวังไห เริ่มเวลา 09.00 - 16.00 น. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

1 มิ.ย. 62 / อ่าน 55

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ งานประเพณีบุญบั้งไฟ

         วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเมาไม่ขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับสมาชิกเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 พร้อมร่วมกิจกรรมรณรงค์บุญบั้งไฟปลอดเหล้ากับทางเทศบาลตำบลกุมภวาปี โดยมีนายพรเทพ จวงทอง นายกเทศมนตรี เป็นประธานในงานครั้งนี้ เพื่อตระหนักให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้รับรู้ถึงผลของการเมาแล้วขับ อีกทั้งยังแจกสื่อประชาสัมพันธ์สติกเกอร์เมาไม่ขับ ณ วัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

25 พ.ค. 62 / อ่าน 7


หน้า 13 จาก 663, แสดง 8, จำนวน 5298 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101