กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธิเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดตรัง เข้าร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัตรัง โดยมี นายทรงกลด สว่างวงค์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธิเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดตรัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  7 วันอันตรายขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ที่ หน้าลานรูป ร.5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ตำบลทับเทียง อำเภอเมือง เวลา 08.00 – 15.00 น.

11 เม.ย. 67 / อ่าน 83

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ โตโยต้ามอเตอร์ จ. อุดรธานี รณรงต์รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงการนต์ 2567

           เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ โตโยต้ามอเตอร์ จ. อุดรธานี นายสำเนียง นินทร น.ส. กฤษณา ปัสเสนา ร่วมตั้งด่านจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จุดตรวจ จุดร่วมเทศกาลสงการนต์ เพื่อเตื่อนสติพี่น้องที่ขับรถสัญจรไปมาให้คำนึงถึงความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงการนต์ 7 วันอันตรายที่จุดตรวจร่วมเทศกาลสงกราน์ บริเวณ จุดบริการประชาชน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 08.00-15.00 น.

11 เม.ย. 67 / อ่าน 83

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดอุดรธานี นาย สูจินดา คำสามารถ นาย อภิศักดิ์ แถมสดมดี น.ส. ลำไพ ทอนเสาร์ ร่วมตั้งด่านจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จุดตรวจจุดร่วมเทศกาลสงการนต์  เพื่อเตื่อนสติพี่น้องที่ขับรถสัญจรไปมาให้คำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงการนต์ 7 วันอันตราย บริเวณ จุดบริการประชาชน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

11 เม.ย. 67 / อ่าน 85

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กับ ปตท.OR จังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ถนนอรุณประเสริฐหน้าหอนาฬิกา

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กับ ปตท.OR จังหวัดอำนาจเจริญ น ส ฉลวย พรมอุตร นางนราทิพย์ ลุนพันธ์ นายวิเชียร ธรรมโรจน์ นายวิเชียร ถามะพันธ์ ร่วมตั้งด่านและจุดอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ อปพร.และผู้นำชุมชน ในช่วง 7 วันอันตราย ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ และ เมาไม่ขับ ง่วงจอดนอนและรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริเวณ ถนนอรุณประเสริฐหน้าหอนาฬิกา อ เมือง  จ อำนาจเจริญ เวลา 09.00 – 16.00 น.

11 เม.ย. 67 / อ่าน 91

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สระแก้ว รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ที่ด่านตรวจสี่แยกคลองหาด

             เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.สระแก้ว รณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่ด่านตรวจสี่แยกคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว  เวลา 09:00 - 16:00  น ที่ผ่านมา

11 เม.ย. 67 / อ่าน 90

เครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7 วันอันตราย ณ หน่วยบริการประชาชนบ้านป่าแดง

           เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567  เวลา 8:30-12:00 น. เครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7 วันอันตราย โดยมีนางศิริพร กันธิยะ ท่านนายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิด ดร.ธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธิเปิดในครั้งนี้ ณ หน่วยบริการประชาชนบ้านป่าแดง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

11 เม.ย. 67 / อ่าน 93

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ ไทยพาณิชย์ จังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ ไทยพาณิชย์ จังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม กับ นายอำเภอพรานกระต่าย ณ.ด่านกลางอำเภอพรานกระต่าย และร่วมกับหน่วยงานต่างๆอยู่ด่านคอยบริการประชาชนกลับบ้านวันสงกรานต์ โดยมีสามชิกเหยื่อเข้าร่วม (1)นายสีมาลา เอี่ยมศรี (2)นายณรงค์เวทย์ สงคุ้ม (3)นายแหนง สิทธิพร (4)นางสาวสายฝน มหึมา (5)นายสุทิน นบนอบ

11 เม.ย. 67 / อ่าน 88

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานคุมประพฤติ

             วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ความสูญเสีย จากการได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ บนท้องถนน เพื่อสร้างจิตสำนึก การบังคับใช้กฎหมายกับคนเมา เพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 ให้กับ อาสาสมัครทำความดี จำนวน 200 ท่าน  ณ ห้องประชุม สำนักงานคุมประพฤติ เวลา 09 .00 - 11.00 น.

11 เม.ย. 67 / อ่าน 68


หน้า 13 จาก 899, แสดง 8, จำนวน 7185 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101