กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

             เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ปล่อยขบวนแถวรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำแภอเมือง

10 เม.ย. 67 / อ่าน 99

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 บริเวณ แขวงทางหลวงนครพนม

           เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดนครพนม นายธีรภัทร ธูปมงคล นางสาวอ้อย โกมล นางสาวศินีปภาดา บุญเลิศ นายจิรพงศ์ คำลือ นายเกื้ออนันต์ คานสี สมาชิกเหยื่อ นายมนูญศิลป์ บุตรกูล นางสาวปราชถนา ซืมกลาง นางสาวบุญภา ช่างจินตะโสภณ .............

10 เม.ย. 67 / อ่าน 97

นายภัทรพันธ์ุ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เยี่ยมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธนี บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.โพนงาม

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นายภัทรพันธ์ุ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ลงมาเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธนี บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.โพนงาม

10 เม.ย. 67 / อ่าน 92

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

           เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส กับโตโยต้ามอเตอร์  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 7 วัน อันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดนราธิวาส วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ืเวลา 16.30 น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ จุดตรวจปลักปลา เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แขวงทางหลวง ตำรวจภูธรจังหวัด อปพร. ตำรวจการท่องเที่ยวจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อลดอุบัติให้เท่ากับศูนย์ ในทุกพื้นที่ เวลา 09.00- 16.00 น.

9 เม.ย. 67 / อ่าน 110

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

9 เม.ย. 67 / อ่าน 108

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 นายอนัส อุ่นสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยภาคีเครื่อข่ายจังหวัด และรณรงค์โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ให้คนข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง บริเวณวัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 08.00-13.00 น.

9 เม.ย. 67 / อ่าน 108

นายภัทรพันธ์ุ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ได้ลงมาเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา

              เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 นายภัทรพันธ์ุ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ลงมาเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

9 เม.ย. 67 / อ่าน 101

เครือข่ายเหยื่อเมาเเล้วขับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดด่านบูรณาการเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ที่จุดบริการประชาชนนาเคียน

            เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาเเล้วขับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดด่านบูรณาการเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ที่จุดบริการประชาชนนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เวลา 12.00-18.00 น.

9 เม.ย. 67 / อ่าน 102


หน้า 15 จาก 899, แสดง 8, จำนวน 7185 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101