กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณจุดบริการประชาชนกำแพงแสน

        เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณจุดบริการประชาชนกำแพงแสน ที่ผ่านมา

18 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ศรีสะเกษ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณตลาดแลงบ้านบก ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายฤทธิชัย สดใส พนักงานปฏิบัติการพิเศษ บ.เบทาโกร จำกัด ตำแหน่งนายกสมาคมฟื้นฟูคนพิการ อ.กันทรลักษ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ศรีสะเกษ นำสมาชิก อาสาสมัคร เหยื่อเมาแล้วขับ จ.ศรีสะเกษ รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยการ แจกสื่อ สติกเกอร์ ประชาสำพันธ์ บริเวณตลาดแลงบ้านบก ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

18 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ให้พนักงาน บริษัท CP (อยุธยา)

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ให้พนักงาน บริษัท CP (อยุธยา) เพื้อสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับและการใช้รถใช้ถนน เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

17 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สมาคมฟื้นฟูคนพิการอำเภอกันทรลักษ์

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สมาคมฟื้นฟูคนพิการอำเภอกันทรลักษ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

17 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.อ.กันทรลักษ์

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.อ.กันทรลักษ์ เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

17 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน วัดบ้านแก

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน วัดบ้านแก เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

17 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนหนองหญ้าลาด

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนหนองหญ้าลาด เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

17 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนอาชีวะ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนอาชีวะ เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

17 ม.ค. 61 / อ่าน 0


หน้า 2 จาก 522, แสดง 8, จำนวน 4173 รายการ