กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 น.ส.ฉลวย  พรมอุตร พร้อมกับสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายของสงกรานต์ ผ่านหัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

19 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการยื่นหนังสือขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการยื่นหนังสือขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดภูเก็ต ที่บูรณาการความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางและลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

19 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ไปยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

         เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ไปยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมี น.ส.ประภาพรรณ วงฉัตร เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับหนังสือแทน

19 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

            เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 นางสาว ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ายื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน2567 ที่ผ่านมา โดยมี เลขาธิการ หน้าห้อง รับหนังสือแทน เนื่องจากท่านผู้ว่า ติดราชการ

18 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ตลาดนัดยันฮี

            เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ตลาดนัดยันฮี เวลา 16.00 -18.00  น. ที่ผ่านมา

16 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ชุมชนตลาดนัดหน้าวัดสนามแย้อำเภอท่ามะกา

           เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ชุมชนตลาดนัดหน้าวัดสนามแย้อำเภอท่ามะกา ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.วัดหลวง อำเภอโพนพิสัย

           เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ กำนัน อปพร ผู้ใหญ่บ้าน บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.วัดหลวง อำเภอโพนพิสัย ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 67 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สี่แยก ตำบล โคกก่อ อำเภอเมือง

            เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ กำนัน อปพร ผู้ใหญ่บ้าน บริเวณ สี่แยก ตำบล โคกก่อ อำเภอเมือง ตั้งแต่เวลา 19.00 - 20.00 น ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 67 / อ่าน 0


หน้า 2 จาก 882, แสดง 8, จำนวน 7055 รายการ