กิจกรรม


เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดกาดร่องขุ่น

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดกาดร่องขุ่น ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ เซ็นทรัล พลาซา

          เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นางสาวญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี และสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ออกรณรงค์ เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 5

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าสวนลุมพินี

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าสวนลุมพินี ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดกู้

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดกู้ ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โรงเรียนเมืองเลย

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกสติ๊กเกอร์ เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่โรงเรียนเมืองเลย เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

14 มิ.ย. 62 / อ่าน 74

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดบางประกอก

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดบางประกอก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

14 มิ.ย. 62 / อ่าน 36

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการ ปั๊มน้ำมัน ปตท รามอินทรา

         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 นาง อุษา นิลวิเศษ ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการ ปั๊มน้ำมัน ปตท รามอินทรา กม.3 ท่าแร้ง บางเขน เวลา 10.00-14.00 น.ที่ผ่านมา

14 มิ.ย. 62 / อ่าน 20

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โรงเรียนชุมชนหนองหิน

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนนสถานที่โรงเรียนชุมชนหนองหิน เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

13 มิ.ย. 62 / อ่าน 83


หน้า 11 จาก 663, แสดง 8, จำนวน 5298 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101