กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

           เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส กับโตโยต้ามอเตอร์  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 7 วัน อันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดนราธิวาส วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ืเวลา 16.30 น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ จุดตรวจปลักปลา เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แขวงทางหลวง ตำรวจภูธรจังหวัด อปพร. ตำรวจการท่องเที่ยวจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อลดอุบัติให้เท่ากับศูนย์ ในทุกพื้นที่ เวลา 09.00- 16.00 น.

9 เม.ย. 67 / อ่าน 53

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

9 เม.ย. 67 / อ่าน 54

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 นายอนัส อุ่นสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยภาคีเครื่อข่ายจังหวัด และรณรงค์โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ให้คนข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง บริเวณวัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 08.00-13.00 น.

9 เม.ย. 67 / อ่าน 49

นายภัทรพันธ์ุ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ได้ลงมาเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา

              เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 นายภัทรพันธ์ุ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ลงมาเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

9 เม.ย. 67 / อ่าน 45

เครือข่ายเหยื่อเมาเเล้วขับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดด่านบูรณาการเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ที่จุดบริการประชาชนนาเคียน

            เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาเเล้วขับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดด่านบูรณาการเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ที่จุดบริการประชาชนนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เวลา 12.00-18.00 น.

9 เม.ย. 67 / อ่าน 47

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเปิดงานรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2567

          เมื่อวันที่  9  เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเปิดงานรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2567  บริเวณโดมหน้าวิทยาลัยเทคนิค อุทัยธานี  โดย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เวลา 08.00 – 12.00 น.

9 เม.ย. 67 / อ่าน 27

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตราด ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราด ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

            เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดตราด ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด)เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราด กำหนดนโยบายป้องกันความปลอดภัยของเยาวชนและผู้ดื่มจากการดื่มแล้วขับ  ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

5 เม.ย. 67 / อ่าน 181

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล

            เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล ในฐานะประธานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ) โดยมีนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์  รองอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า บุคลลที่จำหน่ายเครื่องดื่มแองกอฮอล์ให้เด็ก จนนำไปสู่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 2567

5 เม.ย. 67 / อ่าน 178


หน้า 11 จาก 894, แสดง 8, จำนวน 7149 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101