กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ. อุดรธานี รณรวค์เมาไม่ขับ ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงการนต์ ที่ จุดตรวจมณฑลทหาารบก 24

             วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ โตโยต้ามอเตอร์ จ. อุดรธานี นาย สำเนียง นินทร น.ส. กฤษณา ปัสเสนา ร่วมตั้งด่านจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จุดตรวจจุดบริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงการนต์ เพื่อเตื่อนสติพี่น้องที่ขับรถสัญจรไปมาให้คำนึงถึงความปลอดภัยในกานขับรถ ที่ จุดตรวจมณฑลทหาารบก 24 อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 08.00 - 15.00 น.

15 เม.ย. 67 / อ่าน 82

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านความปลอดภัยชุมชนบ้านสุขสำราญ

            เมื่อวันที่ 15  เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์  รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ด่านความปลอดภัยชุมชนบ้านสุขสำราญ และงานประจำปีสรงน้ำพระวัดสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า เวลา 13.00 - 20.00 น.ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 67 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ณ บริเวณจุดบริการประชาชน หน้าวัดดอนใหญ่

           เมื่อวันที่ 15  เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ณ บริเวณจุดบริการประชาชน หน้าวัดดอนใหญ่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และบริเวณหน้าศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดปทุมธานี ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี

15 เม.ย. 67 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาช สภ.นาโยง

            เมื่อวันที่ 15  เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง  รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ จุดบริการประชาช สภ.นาโยง เวลา 08.00 - 15.00 น.ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 67 / อ่าน 5

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ที่จุดบริการประชาชนสี่แยกบุ่งกระเบา และวัดเขาน้อย

             เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ ป้องกันช่วง 7 วันอันตรายลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ที่จุดบริการประชาชนสี่แยกบุ่งกระเบา ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายก และวัดเขาน้อย  เวลา 09.00 - 15.00 น

15 เม.ย. 67 / อ่าน 5

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 บริเวณด่านชุมชน บ้านไก่คำ อ เมือง

           เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กับ ปตท.OR จังหวัดอำนาจเจริญ น.ส. ฉลวย พรมอุตร นางนราทิพย์ ลุนพันธ์ นายวิเชียร ธรรมโรจน์ นายวิเชียร ถามะพันธ์ ร่วมตั้งด่านชุมชนและจุดอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ อปภรและผู้นำชุมชนช่วง 7 วันอันตราย ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ และ เมาไม่ขับ ง่วงจอดนอนและรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริเวณด่านชุมชน บ้านไก่คำ อ เมือง  จ อำนาจเจริญ เวลา 09.00 -16.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 51

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงการนต์ 2567 จุดตรวจเทศบาลเมืองโนนสูง น้ำคำ

            เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ TOYOTA MOTOR จ. อุดรธานี นายสำเนียง นินทร น.ส. กฤษณา ปัสเสนา ร่วมตั้งด่านจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ จุดบริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงการนต์ 2567เพื่อเตื่อนสติพี่น้องที่ขับรถสัญจรไปมาให้คำนึงถึงความปลอดภัยในกานขับรถ ที่จุดตรวจเทศบาลเมืองโนนสูง น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา08.00 - 15.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 59

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ จุดตรวจบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย จุดบริการประชาชนเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ

             เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ SCB Tech X จังหวัดอุดรธานี นาย แสวง ศรียัง นาย ประหยัด ไชยวัน นาง กุหลาบ สาเกตุ นาง จำปี ภูกุล นาย เฉลิมชัย ชุมแวงวาปี นาย สุรศักดิ์ พรมจักร ร่วมจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชการทุกภาคส่วนและประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี และอีกหลายๆจังหวัดที่ขับรถสัญจรไปมาที่เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 09.00.-16.00 น.

14 เม.ย. 67 / อ่าน 54


หน้า 7 จาก 899, แสดง 8, จำนวน 7185 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101