กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุรเดช ยาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 61

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยภูมิ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นาง พวงเพ็ญ สีมุม ผู้ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยภูมิ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 50

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสกลนคร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คุณธีระพงษ์ โคตรผาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสกลนคร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดสกลนคร เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 54

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ไปยื่นหนังสือ ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 16 มิถุนายน 2564 น.ส.มณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ "ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครราชสีมาและสมาชิก"ไปยื่นหนังสือ (ขอการสนับสนุน-นโยบายลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน อันเกิดจากการเมาแล้วขับ) ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ว่าไปราชการ จึงได้ยื่นหนังสือกับท่านรอง กรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์รองอันดับ1ท่านได้รายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแล้วและให้ลงในฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้ว ได้รับการต้อนรับดีมากค่ะ อส.และเลขาท่านรองฯให้บริการเป็นอย่างดีค่ะ

16 มิ.ย. 64 / อ่าน 58

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อไปยื่นหนังสื่อ

         วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสมนึก เพร็ชหัวบัว ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

16 มิ.ย. 64 / อ่าน 49

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

         วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

16 มิ.ย. 64 / อ่าน 44

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

        วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

16 มิ.ย. 64 / อ่าน 53

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี ไปยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ ศาลากลางจังหวัด

         วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี ไปยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องขอสนับสนุนนโยบายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการเมาแล้วขับ กรณีเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตหนือบาดเจ็บสาหัสให้ จนท.ตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย เพื่อความยุติธรรมและลดความสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ ของ จนท.ตำรวจ ที่ ศาลากลางจังหวัด

15 มิ.ย. 64 / อ่าน 53


หน้า 7 จาก 766, แสดง 8, จำนวน 6122 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101