กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชนบ้านโคกอุดม

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชนบ้านโคกอุดม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 64 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ หอประชุมยงใจยุทธ

          วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครพนม นำสมาชิกรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย เคารพกฎจราจร ปลอดโควิด ปลอดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี65 เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเมาแล้วขับ และในภาวะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่ควรประมาท หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมนุมชนที่มีผู้คนสัญจรไปมามาก และพูดคุยให้ระมัดระวังและสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยเม่ออกไปในแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19   จุดที่ 1.รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ณ หอประชุมยงใจยุทธ วันคนพิการสากลจังหวัดนครพนม

29 ธ.ค. 64 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดตรวจบ้านดอนย่านาง อำเภอเมือง

           วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครพนม นำสมาชิกรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย เคารพกฎจราจร ปลอดโควิด ปลอดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี65 เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเมาแล้วขับ และในภาวะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่ควรประมาท หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมนุมชนที่มีผู้คนสัญจรไปมามาก และพูดคุยให้ระมัดระวังและสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยเม่ออกไปในแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19  จุดที่ 2.รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สสอ.และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางท้องถนน บริเวณหน้าหมวดทางหลวงนครพนม บ้านดอนย่านาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

29 ธ.ค. 64 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ชุมชนแม่ทองก้อน และสถานีรถไฟดอนเมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนแม่ทองก้อน และสถานีรถไฟดอนเมือง เมื่อวันที่  29 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 64 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ ร่วมเปิดศูนย์บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอําเภอบึงโขงหลง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ ร่วมเปิดศูนย์บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอําเภอบึงโขงหลง และออกร่วมรณรงค์รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ด่านจุดให้บริการประชาชน ด่านโนนหนามแท่ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา

28 ธ.ค. 64 / อ่าน 5

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอพระยืน

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจะปี 2564 โดยมีนายอำเภอพระยืน เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวฯ บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอพระยืน

28 ธ.ค. 64 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วม กิจกรรม “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” ณ สำนักงานคุมประพฤติ

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คุณมณีรัตน์  ตันทวรรธนะ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครราชสีมา นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เข้าร่วม กิจกรรม “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา

24 ธ.ค. 64 / อ่าน 59

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครศรีธรรมราช เข้ายื่นหนังสือ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครศรีธรรมราช เข้ายื่นหนังสือขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายเมาแล้วขับ กับท่านผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือฝากไว่กับเลขาหน้าห้อง

24 ธ.ค. 64 / อ่าน 60


หน้า 6 จาก 779, แสดง 8, จำนวน 6228 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101