กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน 2567 บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต. ตำบลโนนทัน

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นางพรรณิภา มาลาศรี ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับท่านปลัด อบต. ตำบลโนนทัน และภาคเรือข่าย ต่างๆ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน 2567 ตาม  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน  อบต. ตำบลโนนทัน  เวลา 09.00 -16.00 น. ที่ผ่านมา

10 เม.ย. 67 / อ่าน 58

จังหวัดกาญจนบุรี ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ

           วันที่ 10 เมษายน พ.ศ2567  เวลา 15.00 น. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา) เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ และมีนายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" ราชการ ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

10 เม.ย. 67 / อ่าน 49

เครือข่ายเหยื่อเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

              เมื่อวันที่ 10  เมษายน พ.ศ.2567 นาย เทียนชัย สงวนสิน นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมด้วยภาคีเครื่อข่ายจังหวัด และรณรงค์โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง บริเวร 4 แยกพ่อขุนผาเมือง อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 08.00-13.00 น.

10 เม.ย. 67 / อ่าน 37

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย เทศการสงกรานต์ 2567

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นายสมชาย บุญสนิท นางอาภร หนูเกื้อ นายธีรยุทธ์ สินประยงค์ นายธีระยุทธ์ จันทร์ปาน เมาไม่ขับกับ โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดพัทลุง  ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย เทศการสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร่้อุบัติเหตุ สวมหมวกกันน๊อค คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ ณ.หน่วยบริการประชาชนทางหลวงพัทลุง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เวลา 13.00-16.00 น.

10 เม.ย. 67 / อ่าน 42

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ที่ริมน้ำตลาดราชบุรี

           เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ที่ริมน้ำตลาดราชบุรี โดยท่านผู้ว่าเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงาน ตัดริบบิ้นและปล่อยขบวนรถหน่วยงานราชการต่าง ๆ

10 เม.ย. 67 / อ่าน 46

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

             เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ปล่อยขบวนแถวรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำแภอเมือง

10 เม.ย. 67 / อ่าน 43

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 บริเวณ แขวงทางหลวงนครพนม

           เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดนครพนม นายธีรภัทร ธูปมงคล นางสาวอ้อย โกมล นางสาวศินีปภาดา บุญเลิศ นายจิรพงศ์ คำลือ นายเกื้ออนันต์ คานสี สมาชิกเหยื่อ นายมนูญศิลป์ บุตรกูล นางสาวปราชถนา ซืมกลาง นางสาวบุญภา ช่างจินตะโสภณ .............

10 เม.ย. 67 / อ่าน 38

นายภัทรพันธ์ุ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เยี่ยมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธนี บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.โพนงาม

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นายภัทรพันธ์ุ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ลงมาเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธนี บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.โพนงาม

10 เม.ย. 67 / อ่าน 30


หน้า 10 จาก 894, แสดง 8, จำนวน 7149 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101