กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

         วันที่ 15 กันยายน 2566 นายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  เวลา 07.00 - 08.30 น.  การสำรวจโรงเรียนวัดปทุมวนาราม มีเด็กใส่หมวก 30 %  คำนวณค่าประเมินจากเด็กประมาณ 100 คนที่มาโรงเรียนโดยรถมอเตอร์ไซค์

15 ก.ย. 66 / อ่าน 110

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียนหัวหมาก

           เมื่อวันที่ 15  กันยายน พ.ศ.2566 นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียนหัวหมาก 55 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เวลา 15.30 - 16.00 น. จำนวนนักเรียน 24 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค 4 คน คิดเป็น 16.66 % ไม่สวมใส่ 20 คน คิดเป็น 83.33 % ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

15 ก.ย. 66 / อ่าน 106

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียนออเงิน อ่อนเหม อนุสรณ์,

           เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียนออเงิน อ่อนเหม อนุสรณ์, กรุงเทพมหานคร. เวลา 07.30 - 08.30 น. จำนวนนักเรียน 49 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค  24 คน คิดเป็น 48.97 % ไม่สวมใส่ 25 คน คิดเป็น 51.02 % ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

15 ก.ย. 66 / อ่าน 106

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมา โรงเรียนวัดกำแพง แขวงบางแวก

           เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 นางสาว รจนา ศิริวัฒนา แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมา โรงเรียนวัดกำแพง แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. เวลา 15.00 - 15.30 น. จำนวนนักเรียน 100 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค 10 คน คิดเป็น 10 % ไม่สวมใส่ 90 คน คิดเป็น 90 % ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

15 ก.ย. 66 / อ่าน 106

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมา โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

           เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 นางสาว อุษา นิลวิเศษ แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมา โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. เวลา 07.00 - 08.30 น. จำนวนนักเรียน 70 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค 5 คน คิดเป็น 7.14 % ไม่สวมใส่ 65 คน คิดเป็น 92.86 % ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

15 ก.ย. 66 / อ่าน 104

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมา โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 นายบวรสิทธิ์ พันธ์ศิริ แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมา โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน ถนนแก้วเงินทอง แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร. เวลา 07.00 - 08.00 น. จำนวนนักเรียน 47 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค 11 คน คิดเป็น 23 % ไม่สวมใส่ 36 คน คิดเป็น 77 % ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

15 ก.ย. 66 / อ่าน 100

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ณ ตลาดนัดบ้านหนองโน อำเภอกุดจับ

           วันที่ 15 กันยายน 2566 นายวิรัตน์  สืบชาติ ประธาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิก ได้ออกรณรงค์ แจกแผ่นพลับพร้อม สติกเกอร์เมาไม่ขับ ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า และพ่อค้าขายที่มาจำหน่ายขายสินค้าในตลาดนัดบ้านหนองโน เพื่อให้ตระหนักถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับรถ อาจเป็นอันตรายกับตนเอง หรือผู้อื่น  ณ ตลาดนัดบ้านหนองโน อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี ที่ผ่านมา

15 ก.ย. 66 / อ่าน 27

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจการสวมหมวกกันน็อคเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 487 ถนนวัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ เวลา 15.00 – 16.30 น. จากการสำรวจ เด็ก 30 คน ใส่หมวกกันน็อค 1 คน ไม่ใส่หมวก 29 คน

14 ก.ย. 66 / อ่าน 189


หน้า 5 จาก 857, แสดง 8, จำนวน 6853 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101