กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านตรวจ เทศบาลตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ด่านตรวจและจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 13 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 65 / อ่าน 81

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ตำบลสำราญ อำเภอเมือง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ตำบลสำราญ อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 65 / อ่าน 81

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.สามควายเผือก อ.เมือง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สามควายเผือก อ.เมือง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 65 / อ่าน 63

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน อ.ประโคนชัย

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 65 / อ่าน 65

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สงขลา รณรงค์ "หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลายทุกครั้ง" ที่บริเวณทางม้าลาย สภ.ทุ่งตำเสา

          เมื่อวันที่ 12 เมญายน 2565  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สงขลา รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน "หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลายทุกครั้ง" ที่บริเวณทางม้าลาย หน้าหน่วยบริการประชาชน สภ.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และที่ทางม้าลายหน้าโรงเรียนบ้านแม่ที อ.เทพา จ.สงขลา

12 เม.ย. 65 / อ่าน 139

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม  รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ  บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช นครพนม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

12 เม.ย. 65 / อ่าน 129

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่

            สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย สวมหมวกกันน๊อค ปลอด covid-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ให้ร้านค้า ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

12 เม.ย. 65 / อ่าน 89

คุณ ภัทรพันธุ์ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ตรวจด่าน จังหวัดนครพนม บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช

         เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คุณ ภัทรพันธุ์ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ตรวจด่าน  จังหวัดนครพนม บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช

12 เม.ย. 65 / อ่าน 56


หน้า 5 จาก 794, แสดง 8, จำนวน 6349 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101