กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาล “วันปวารณา ออกพรรษา” บริเวณ วัดหนองโพ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในช่วงเทศกาล “วันปวารณา ออกพรรษา” ในงานทอดกฐินสามัคคี (สร้างโรงทาน) บริเวณ วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา

22 ต.ค. 65 / อ่าน 23

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.กิมชุน

         เมื่อวีนที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ยโสธร รณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนกับผู้ที่มาใช้บริการ ภายใน ปั๊ม ปตท.กิมชุน ยโสธร ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เวลา 9:00 - 15:00 น. ที่ผ่านมา

19 ต.ค. 65 / อ่าน 177

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด โรงพยาบาลยันฮี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัด โรงพยาบาลยันฮี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 18.00 น. ที่ผ่านมา

19 ต.ค. 65 / อ่าน 21

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หมู่บ้านโคกก่อ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หมู่บ้านโคกก่อ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565  เวลา 17.00 - 18.00 น. ที่ผ่านมา

17 ต.ค. 65 / อ่าน 314

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า Big C

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้า Big C  เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

17 ต.ค. 65 / อ่าน 27

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แขวงพญาไท เขตราชเทวี

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แขวงพญาไท เขตราชเทวี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา

17 ต.ค. 65 / อ่าน 21

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน ตั้งเวทีบรรยาย สร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนให้สังคมเห็นภาพและตระหนักจากการใช้รถใช้ถนน เมาแล้วขับก่อให้เกิดคนพิการเพิ่มขึ้น ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

15 ต.ค. 65 / อ่าน 21

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ศาลากลาง ถึงริมเขื่อน แม่น้ำตาปี

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวประจำปี 2565 ร่วมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  บริเวณ ศาลากลาง ถึงริมเขื่อน แม่น้ำตาปี  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

11 ต.ค. 65 / อ่าน 20


หน้า 3 จาก 804, แสดง 8, จำนวน 6431 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101