กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.ห้าแพน บ้านหนองกาย

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.ห้าแพน บ้านหนองกาย ต.กาดกรวด ขาขึ้นไปแพร่ - เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564  ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 29

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน หน้า อบต.น้ำแก่น

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน หน้า อบต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2564  ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 30

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ตำบลโคกขาม

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ตำบลโคกขาม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564  ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน อำเภอนาหมื่น

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน อำเภอนาหมื่น เมื่อวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านกิตตินันท์

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านกิตตินันท์ อำเภอนาน้อย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.เมืองบึงกาฬ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. เขื่องใน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. เขื่องใน อ.เขื่องใน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.ยางขี้นก

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 1


หน้า 3 จาก 779, แสดง 8, จำนวน 6228 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101