กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู เข้ายื่นหนังสือขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

          เมื่อวันที่ 24  เมษายน พ.ศ.2567  นางพรรณิภา มาลาศรี ตัวแทนเ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู เข้ายื่นหนังสือขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางและถนนดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก พมจ. ข้าราชการทุกฝ่าย หน่วยงาน อปพร. อสม. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

24 เม.ย. 67 / อ่าน 450

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี ยื่นหนังสือขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

             เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดอุดรธานี ยื่นหนังสือขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางและถนนดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา 

22 เม.ย. 67 / อ่าน 857

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก ยื่นหนังสือขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครนายก ยื่นหนังสือขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางและถนนดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา ให้กับตัวเเทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

22 เม.ย. 67 / อ่าน 696

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนดูแลประชาชนในช่วง 7วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เป็นตัวเเทนรับหนังสือ ณ.ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

22 เม.ย. 67 / อ่าน 734

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุรินทร์ เข้ายื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

            เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 นางสุนันทา สุภาลักษณ์ พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุรินทร์ เข้ายื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมี เจ้าหน้าที่ห้องรับเอกสาร เป็นตัวเเทนรับหนังสือไว้จะได้เพื่อจะส่งต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

22 เม.ย. 67 / อ่าน 463

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 นางสุวรรณ ยายมาก พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนดูแลประชาชนในช่วง  7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมี นายอมรเทพ ปรีคำ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดพังงา เป็นตัวเเทนรับหนังสือ  ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา

22 เม.ย. 67 / อ่าน 508

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 นายคำปุน ภูนาไชย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกได้ยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้มารับหนังสือ และยื่นหนังสือขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องสาธารณะภัยเป็นผู้มารับหนังสือในนามเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงการณ์ปีใหม่ไทย

22 เม.ย. 67 / อ่าน 180

นเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครพนม พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครพนม ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางและถนนดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา โดยหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรับหนังสือแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 2หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

19 เม.ย. 67 / อ่าน 243


หน้า 4 จาก 899, แสดง 8, จำนวน 7185 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101