กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ หมู้บ้าน อบต.กลางใหญ่

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หมู้บ้าน อบต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดตรวจเทศบาลตำบลบัวบาน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด  เวลา 9.00 - 15.00 น. เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดตรวจตำบลดอนสมบูรณ์

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย องศ์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด  เวลา 9.00 - 15.00 น. เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดตรวจแขวงทางหลวงชนบท ปากทางเขื่อนลำปาว

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ จุดปากทางเขื่อนลำปาว ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด เวลา 9.00 - 15.00 น. เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลสามผงจุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลสามผง

         วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครพนม นำสมาชิกรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย เคารพกฎจราจร ปลอดโควิด ปลอดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี65 เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเมาแล้วขับ และในภาวะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่ควรประมาท หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมนุมชนที่มีผู้คนสัญจรไปมามาก และพูดคุยให้ระมัดระวังและสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยเม่ออกไปในแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19  จุดที่ 1. รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ณ ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านชุมชนบ้านศรีเวินชัย

           วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย เคารพกฎจราจร ปลอดโควิด ปลอดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 65 เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเมาแล้วขับ และในภาวะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่ควรประมาท หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมนุมชนที่มีผู้คนสัญจรไปมามาก และพูดคุยให้ระมัดระวังและสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยเม่ออกไปในแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19  จุดที่ 2.รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชนบ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิจิตร รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการด่านชุมชน อบต.ดงกลาง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิจิตร  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการด่านชุมชน อบต.ดงกลาง  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิจิตร รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการ อบต.วังสำโรง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิจิตร  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการ อบต.วังสำโรง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 1


หน้า 4 จาก 779, แสดง 8, จำนวน 6228 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101