กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดภูเก็ต​ รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน หน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดภูเก็ต​ ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ และปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน สร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรทุกคน และร่วมเปิดไฟเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่าย ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้ที่สัญจรไปมา ผู้ใช้รถใช้ถนน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา บริเวณทางข้าม และพื้นที่โดยรอบ Chartered Bank และด้านหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

21 ม.ค. 66 / อ่าน 38

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “รำลึกหมอกระต่าย เสียชีวิต ครบ 1 ปี ” หน้า โรงพยาบาลหนองคาย

           เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15.09 น. สมาชิกเครือข่ายหยื่อเมาแล้วขับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “รำลึกหมอกระต่าย เสียชีวิต ครบ 1 ปี ” และวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน บริเวณทางม้าลาย หน้า โรงพยาบาลหนองคาย

21 ม.ค. 66 / อ่าน 49

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม “รำลึกถึงหมอกระต่าย การเสียชีวิต ครบ 1 ปี ” บริเวณ สวนสาธารณะหอนาฬิกา

           เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 – 16.00 น. สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม “รำลึกถึงหมอกระต่าย การเสียชีวิต ครบ 1 ปี ” และวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน บริเวณ สวนสาธารณะหอนาฬิกา

21 ม.ค. 66 / อ่าน 38

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่ายในโอกาส 1 ปีของวันครบรอบจากไป

           เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกับโตโยต้ามอเตอร์ จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่ายในโอกาส1ปีของวันครบรอบจากไป และ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรทุกคน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมท้ังผู้ใช้ โดยในการกำหนดให้วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ตรงกับวันที่ “21 มกราคมของทุกปี”............

20 ม.ค. 66 / อ่าน 98

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตราด พร้อมด้วยสมาชิกฯ ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

          เมื่อ 20 มกราคม 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดตราด พร้อมด้วยสมาชิกฯ  ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อร่วมรำลึกถึงหมอกระต่ายในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจากไปและเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

20 ม.ค. 66 / อ่าน 99

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

         เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เนื่องผู้ว่าจะต้องมาแวะชมบูธของเมาไม่ขับจึงรอล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อให้นักข่าวสื่อสารเป็นสักขีพยานและช่วยประชาสัมพันธ์

20 ม.ค. 66 / อ่าน 101

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม ไปยื่นจดหมายให้ท่านผู้ว่า

          เมื่อววันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครปฐม ไปยื่นจดหมายให้ท่านผู้ว่า เจ้าหน้าที่รับแทน เนื่องด้วยท่านผู้ว่าติดภารกิจข้างนอก

20 ม.ค. 66 / อ่าน 92

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยสมาชิกฯ ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อร่วมรำลึกถึงหมอกระต่ายในโอกาสครบรอบ 1 ปี

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยสมาชิกฯ  ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อร่วมรำลึกถึงหมอกระต่ายในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจากไปและเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

19 ม.ค. 66 / อ่าน 75


หน้า 4 จาก 820, แสดง 8, จำนวน 6554 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101