กิจกรรม


เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดหงส์ทอง

         เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00-13.00 น. สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ วัดหงส์ทอง ที่ผ่านมา

16 พ.ย. 62 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าห้าง BIG C เพชรเกษม

         เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ หน้าห้าง BIG C เพชรเกษม ที่ผ่านมา

16 พ.ย. 62 / อ่าน 5

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดบางปะกอก

         เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00-19.00 น. สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ ตลาดบางปะกอก ที่ผ่านมา

16 พ.ย. 62 / อ่าน 3

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่งสายใต้เก่า

         เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00-18.00 น. สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ สถานีขนส่งสายใต้เก่า ที่ผ่านมา

16 พ.ย. 62 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด เจปาร์ค ถนนพหลโยธิน 48

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00-18.00 น. นส.ฉวีวรรณ แซ่ก๊วย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาขับ กรุงเทพมหานคร นำสมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ ตลาดนัด เจปาร์ค ถนนพหลโยธิน 48 แยก 26 แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน ที่ผ่านมา

15 พ.ย. 62 / อ่าน 3

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ที่ สภ.เมืองพังงา

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าตำตรวจรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุกับประชาที่มาใช้รถใช้ ถนนหน้า สภ.เมืองพังงา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

14 พ.ย. 62 / อ่าน 176

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาลวันลอยกระทง "ล่องสะเปาจาวละกอน" บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ริมแม่น้ำวัง

         เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00-19.30 น. สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาลวันลอยกระทง "ล่องสะเปาจาวละกอน" โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาล 4 ริมแม่น้ำวัง ที่ผ่านมา

13 พ.ย. 62 / อ่าน 5

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู

         เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00-17.00 น. สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู ที่ผ่านมา

13 พ.ย. 62 / อ่าน 3


หน้า 9 จาก 678, แสดง 8, จำนวน 5424 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101