กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 2563 บริเวณ ฮุก31

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานราชการ ในกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 2563 และพิธีเปิดศูนย์และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมี ท่านกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน บริเวณ  ฮุก31 ถนนเลี่ยงเมืองราชสีมา ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 63 / อ่าน 18

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย บริเวณ ณ ด่านหลักอำเภอพรานกระต่าย

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสีมาลา เอี่ยมศรี นายณรงค์เวทย์ สงคุ้ม นางสุเมตตา บดีรัฐ สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับโครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน  ในงาน พิธีเปิดศูนย์ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ณ ด่านหลักอำเภอพรานกระต่าย ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 63 / อ่าน 20

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย ที่ด่านตรวจความมั่นคงที่ 2 อ.หาดใหญ่

         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน  ในงาน ตั้งด่านรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วง 7 วันอันตราย  ที่ด่านตรวจความมั่นคงที่ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 09.00-15.00 น. ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 63 / อ่าน 15

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุโขทัย รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุโขทัย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน  ในงาน ตั้งด่านรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วง 7 วันอันตราย  บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดสกัดหน้าเทศบาลตำบลเมืองเก่าสุโขทัย ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 63 / อ่าน 17

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย บริเวณ สถานีขนส่งหมอชิต 2

        เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน   แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ  สถานีขนส่งหมอชิต 2  ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 63 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย บริเวณ ด่านชุมชนท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน   แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ด่านชุมชนท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 63 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย บริเวณ จุดบริการประชาชนสี่แยกคุ้งสำเภา

         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน   แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนสี่แยกคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 63 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย บริเวณ ตลาดศูนย์การค้า

           เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 – ปลอดอุบัติเหตุทางถนน   แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร เวลา 13:00-16:00 น. ที่ผ่านมา

29 ธ.ค. 63 / อ่าน 1


หน้า 9 จาก 716, แสดง 8, จำนวน 5727 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101