กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

           เมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ) จันทบุรี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบ้งคับใช้กฏหมายกับร้านค้า สถานบันเทิง กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเกิดอุบัติเหตุหรือเสียจากเมาแล้วขับชีวิต ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1 เม.ย. 67 / อ่าน 77

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสตูล ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

           น.ส.สิตีฮาหยาด เย็นจิต ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสตูล นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะ ผอ.ศปถ. จังหวัดสตูล เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฏหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ โดยมี น.ส.วาสิฎฐี สาระพงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มารับหนังสือแทน เนื่องจากท่านผู้ว่าติดภารกิจ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

1 เม.ย. 67 / อ่าน 65

เครือข่าย​เหยื่อ​เ​มาแล้ว​ขับ​ จังหวัด​นครสวรรค์​ ยื่นหนังสือ​ถึง​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ ณ ศาลากลางจังหวัด

          เมื่อวันที่​ 1​ เมษายน​ พ.ศ.2567 เครือข่าย​เหยื่อ​เ​มาแล้ว​ขับ​ ในนาม​มูลนิธิ​เมาไม่​ขับ​ จังหวัด​นครสวรรค์​ ได้ไป​มอบหนังสือ​ถึง​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ โดยผ่านนายพิสิทฐ์​ วงศ์เธียรธนา  หัวหน้างาน​ป้องกันและบรรสาธารณภัย​ จังหวัด​นครสวรรค์

1 เม.ย. 67 / อ่าน 60

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดมหาสารคาม ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

           นางสาว วิภาภรณ์ ดาวฮามแป ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดมหาสารคาม ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

1 เม.ย. 67 / อ่าน 54

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ ยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

           เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นางผ่องศรี โพธิเสน ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ สมาชิก นายทวีศักดิ์ เสนสาย น.ส. ภูทัย ไชยสุข นายวีระชัย บุตรสมศรี นายณรงค์ สมานคำ ไปยื่นหนังสือ สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเสนอนโยบาย เพื่อป้องกันการ ดื่มเมาแล้วขับ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ที่จะถึงนี้เพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ที่ผ่านมา

1 เม.ย. 67 / อ่าน 40

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดเพชรบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นายศราวุฒิ ล้อมวงษ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวิรัช เพ็ญจันทร์ หน.สนง.ปภ.เพชรบุรี เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

1 เม.ย. 67 / อ่าน 43

เครือเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

            วันที่​ 1​ เมษายน​ 2567 นายสันติ โกสิยานุภาพ ประธานเครือเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับสามคน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.จังหวัดอุตรดิตถ์) เรื่อง ขอยื่นข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดนโยบายปกป้องความปลอดภัยของเยาวชนจากการเมาแล้วขับ กับหัวหน้า นางสาวชาครียา เศรษฐเสรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

1 เม.ย. 67 / อ่าน 47

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลากลางจังหวัด

           เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสีมาลา เอี่ยมศรี ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะผู้อำนวยการ ศปถ.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรองหัวหน้า ปภ. รับแทน เพื่อเรียกร้องให้มีนโยบายเอาจริงสนองกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอนกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี เจอเมาแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตายพิการ ขอให้สอบอายุและสาวให้ถึงแหล่งสนับสนุนให้เมา เพื่อนำมาดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่างให้เข็ดและจำ

29 มี.ค. 67 / อ่าน 71


หน้า 9 จาก 888, แสดง 8, จำนวน 7104 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101