กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดบ้านลำวะ อ.ตะกั่วทุ่ง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดบ้านลำวะ อ.ตะกั่วทุ่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

7 มี.ค. 63 / อ่าน 334

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ที่ร้านสะดวกซื้อหน้า รพ.พังงา

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ให้ประชาชน บริเวณ ที่ร้านสะดวกซื้อหน้า รพ.พังงา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

7 มี.ค. 63 / อ่าน 318

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

5 มี.ค. 63 / อ่าน 290

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อ.เมือง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

4 มี.ค. 63 / อ่าน 339

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์เมาไม่ขับ ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.เมือง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

3 มี.ค. 63 / อ่าน 320

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุ อ.ท้ายเหมือง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

1 มี.ค. 63 / อ่าน 306

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ งานประจำปี วัดทุ่งสามแท่ง อำเภอลานสัก

       เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ งานประจำปี วัดทุ่งสามแท่ง อำเภอลานสัก ที่ผ่านมา

28 ก.พ. 63 / อ่าน 187

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ต.คอนสาย อำเภอหนองหาร

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ต.คอนสาย อำเภอหนองหาร ที่ผ่านมา

26 ก.พ. 63 / อ่าน 202


หน้า 9 จาก 699, แสดง 8, จำนวน 5586 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101