กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน สามแยกช่อแฮ ต.นาจักร

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน สามแยกช่อแฮ ต.นาจักร เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

2 ม.ค. 65 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกระบี่ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านตรวจหน้า สภ.คลองท่อม

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกระบี่ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ด่านตรวจหน้า  สภ.คลองท่อม  อ.คลองท่อม เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565  ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 65 / อ่าน 46

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านสวนหลวง และสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านสวนหลวง และสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565  ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 65 / อ่าน 38

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สามแยกรถไฟ เมืองราชบุรี

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สามแยกรถไฟ เมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง 1 มกราคม พ.ศ.2565  ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 65 / อ่าน 40

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน อำเภอ ปลาปาก

          วันที่ 1 มกราคม 2565 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย เคารพกฎจราจร ปลอดโควิด ปลอดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 65 เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเมาแล้วขับ และในภาวะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่ควรประมาท หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมนุมชนที่มีผู้คนสัญจรไปมามาก และพูดคุยให้ระมัดระวังและสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยเม่ออกไปในแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19     จุดที่ 1.รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ร่วมตั้งด่านและแจกสื่อรณรงค์ให้กับผู้ขับขี่ บริเวณด่านตรวจและจุดบริการประชาชน อำเภอ ปลาปาก จังหวัดนครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 ม.ค. 65 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชนด่านภูกระแต อ.เมืองบึงกาฬ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ  รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนด่านภูกระแต อ.เมืองบึงกาฬ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา    

1 ม.ค. 65 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตราด รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.)

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตราด รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) จ.ตราด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564  ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 39

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตราด รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านตรวจเนินสูง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตราด รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ด่านตรวจเนินสูง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564  ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 64 / อ่าน 37


หน้า 2 จาก 779, แสดง 8, จำนวน 6228 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101