กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑสาย 2

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑสาย 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16.00 - 18.00 น. ที่ผ่านมา

27 ส.ค. 64 / อ่าน 45

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ บ้านท่าควาย เที่่ยวแท้ อ.สรรคบุรี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ บ้านท่าควาย เที่่ยงแท้ อ.สรรคบุรี เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา

27 ส.ค. 64 / อ่าน 26

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดโรงพยาบาลยันฮี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดโรงพยาบาลยันฮี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

25 ส.ค. 64 / อ่าน 71

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สี่แยกสิริสุข ชุมชนแม่ทองก้อน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สี่แยกสิริสุข ชุมชนแม่ทองก้อน เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

25 ส.ค. 64 / อ่าน 57

สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ เขตชุมชน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. ที่ผ่านม

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ เขตชุมชน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

25 ส.ค. 64 / อ่าน 9

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ เขตชุมชน ต.โคกก่อ อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ เขตชุมชน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

25 ส.ค. 64 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดชุมชน บ้านโนนเมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดชุมชน บ้านโนนเมือง  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

24 ส.ค. 64 / อ่าน 79

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดต้นยาง ถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์ลำปาง-งาว

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดต้นยาง ถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์ลำปาง-งาว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

31 ก.ค. 64 / อ่าน 97


หน้า 2 จาก 766, แสดง 8, จำนวน 6122 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101