กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนคนเดิน บ้านป่าอ้อย

           เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2566. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ถนนคนเดิน บ้านป่าอ้อย ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว เวลา -.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา

21 ต.ค. 66 / อ่าน 94

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดอำเภอเชื่องใน

           เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม พ.ศ.2566. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ  ตลาดอำเภอเชื่องใน เวลา  10.00 – 19.00 น. ที่ผ่านมา

15 ต.ค. 66 / อ่าน 51

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง

            เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00- 15:00 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดยโสธร  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  บริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  ที่ผ่านมา

14 ต.ค. 66 / อ่าน 249

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ขอเสนอนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

            เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ยื่นหนังสือ ผ่านท่าน ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เพื่อขอเสนอนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องรับรองชั้น 7 กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

6 ต.ค. 66 / อ่าน 319

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ดูโฮม

           เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติ๊กเกอร์ บริเวณ ดูโฮม ที่ผ่านมา

25 ก.ย. 66 / อ่าน 366

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ณ.รพสต.บ้านน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิก ได้ออกรณรงค์ แจกแผ่นพลับพร้อม สติกเกอร์เมาไม่ขับ ให้กบ รพสต.บ้านน้ำพ่น ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ตระหนักถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับรถ อาจเป็นอันตรายกับตนเอง หรือผู้อื่น  ณ.รพสต.บ้านน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี ที่ผ่านมา

25 ก.ย. 66 / อ่าน 35

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ งดเหล้าเข้าพรรษา บริเวณ ถนนชนเกษม อำเภอเมือง

           เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ งดเหล้าเข้าพรรษา แจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณ ถนนชนเกษม อำเภอเมือง ที่ผ่านมา

23 ก.ย. 66 / อ่าน 337

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด ถนนคนเดิน ชุมชนบ้านเขาล้อ อำเภอท่าตะโก

         เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 18.30 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติ๊กเกอร์ บริเวณ ตลาดนัด ถนนคนเดิน ชุมชนบ้านเขาล้อ อำเภอท่าตะโก  ที่ผ่านมา

23 ก.ย. 66 / อ่าน 288


หน้า 2 จาก 857, แสดง 8, จำนวน 6853 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101