กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า ตลาดสดบ้านท่าขี้เหล็ก

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้า ตลาดสดบ้านท่าขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

29 ต.ค. 65 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนแม่ท้องก้อน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนแม่ท้องก้อน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

27 ต.ค. 65 / อ่าน 122

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สำนักงานที่ดินธัญญบุรี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สำนักงานที่ดินธัญญบุรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

25 ต.ค. 65 / อ่าน 241

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าเทศบาลศรีราชา

       สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ  โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าเทศบาลศรีราชา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

24 ต.ค. 65 / อ่าน 194

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 1

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 1 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 – 19.00  น. ที่ผ่านมา

23 ต.ค. 65 / อ่าน 115

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนแพรกศรีราชา

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนแพรกศรีราชา เวลา 9.00 - 14.00 น. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

22 ต.ค. 65 / อ่าน 98

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขา บางปะกอก และ ตลาดน้ำเย็น

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขา บางปะกอก และ ตลาดน้ำเย็น  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

22 ต.ค. 65 / อ่าน 62

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

22 ต.ค. 65 / อ่าน 45


หน้า 2 จาก 804, แสดง 8, จำนวน 6431 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101