กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

           นางกุหลาบ สาเกตุ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานียื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดอุดรธานี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 108

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

            นางสาวกุหลาบ พูลกิจ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 105

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดปทุมธานี  ได้เข้ายื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ลงมารับหนังสือ เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธนี กำหนดนโยบายป้องกันความปลอดภัยของเยาวชนและผู้ดื่มจากการดื่มแล้วขับ  ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 99

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสระแก้ว ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

            นายศิริวัฒน์ ปัทมะ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสระแก้ว นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสระแก้ว ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

4 เม.ย. 67 / อ่าน 17

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

           นายเมืองมนต์ เก่งเดชา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดพะเยา โดยมี น.ส.หทัยภัทร ทนันไชย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เป็นผู้รับหนังสือแทน เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

2 เม.ย. 67 / อ่าน 99

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

           น.ส. ฉลวย  พรมอุตร ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดอำนาจเจริญ นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะ ผอ.ศปถ. จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567  ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

1 เม.ย. 67 / อ่าน 198

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

           เมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ) จันทบุรี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบ้งคับใช้กฏหมายกับร้านค้า สถานบันเทิง กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเกิดอุบัติเหตุหรือเสียจากเมาแล้วขับชีวิต ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1 เม.ย. 67 / อ่าน 23

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสตูล ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

           น.ส.สิตีฮาหยาด เย็นจิต ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสตูล นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะ ผอ.ศปถ. จังหวัดสตูล เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฏหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ โดยมี น.ส.วาสิฎฐี สาระพงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มารับหนังสือแทน เนื่องจากท่านผู้ว่าติดภารกิจ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

1 เม.ย. 67 / อ่าน 16


หน้า 1 จาก 880, แสดง 8, จำนวน 7040 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101