กิจกรรม


มูลนิธิเมาไม่ขับจัดการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ รุ่นที่ 1 ณ ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์

        มูลนิธิเมาไม่ขับจัดการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ รุ่นที่ 1 ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของมูลนิธิเมาไม่ขับในการพัฒนาผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทย เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

19 มี.ค. 62 / อ่าน 73

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าวัดภูมิน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

        เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าวัดภูมิน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ที่ผ่านมา

17 มี.ค. 62 / อ่าน 58

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าวัดภูมิน อ.เมือง

           เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าวัดภูมิน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ที่ผ่านมา

17 มี.ค. 62 / อ่าน 30

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ Makro

        เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ Makro ที่ผ่านมา

16 มี.ค. 62 / อ่าน 32

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดบางประกอก

        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดบางประกอก เวลา 15.00-18.00 ที่ผ่านมา

16 มี.ค. 62 / อ่าน 26

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.

        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ที่ผ่านมา

16 มี.ค. 62 / อ่าน 25

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดหนองแปด

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดหนองแปด ที่ผ่านมา

15 มี.ค. 62 / อ่าน 18

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปทต. ทางเลี่ยงเมือง ถนนมิตรภาพ

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปทต. ทางเลี่ยงเมือง ถนนมิตรภาพ ที่ผ่านมา

15 มี.ค. 62 / อ่าน 15


หน้า 2 จาก 626, แสดง 8, จำนวน 5004 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101