กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมโครงการวิ่ง "ปลอดขยับ"ตับพักผ่อน" ครั้งที่ 1 ต.ตากแดด อ.เมือง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 33  ร่วมโครงการวิ่ง "ปลอดขยับ"ตับพักผ่อน" ครั้งที่ 1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา

12 ต.ค. 62 / อ่าน 81

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ที่ สถานีขนส่ง บขส. อ.เมือง

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 33  รณรงค์เมาไม่ขับ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาและประชาชนที่ บขส. อ.เมือง  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา

11 ต.ค. 62 / อ่าน 70

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ หน้าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 33  รณรงค์เมาไม่ขับ ในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุกับนักเรียนหน้าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา

10 ต.ค. 62 / อ่าน 76

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ของคนพิการ ที่ศาลาประจำหมู่ 2

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 33  ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ของคนพิการร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนางสาวธัญชนก ขันภักดี รพ.สต. อบต. เจ้าหน้าที่ตำตรวจ ที่ศาลาประจำหมู่ 2 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา

9 ต.ค. 62 / อ่าน 70

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู ที่ผ่านมา

9 ต.ค. 62 / อ่าน 51

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจถือป้ายแจกสื่อรณรงค์ให้กับประชาชน หน้า สภ.เมืองพังงา

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 33  ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจถือป้ายแจกสื่อรณรงค์ให้กับประชาชนที่มาใช้รถใช้ถนนหน้า สภ.เมืองพังงา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา

8 ต.ค. 62 / อ่าน 40

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 2

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 2 ที่ผ่านมา

8 ต.ค. 62 / อ่าน 36

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนนวลเอก

         เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ บริษัทนิวบางปูทรานสปอร์ต- และชุมชนนวลเอก 7.00-9.00น. และ 16.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

7 ต.ค. 62 / อ่าน 37


หน้า 2 จาก 666, แสดง 8, จำนวน 5321 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101