กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ ส่งหนังสือ ให้ท่านรองผู้ว่าฯ ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่

         วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ ส่งหนังสือที่ได้รับมอบหมาย จากมูลนิธิเมาไม่ขับมอบให้ท่านรองผู้ว่าที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา 

20 มิ.ย. 64 / อ่าน 56

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คุณอุทัย จิตสัตย์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

18 มิ.ย. 64 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด  เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

18 มิ.ย. 64 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

            เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คุณสุริยัน สังข์ศิริ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

18 มิ.ย. 64 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเลย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวพิกุล  จันทร์สุข ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเลย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดเลย เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

18 มิ.ย. 64 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งหนังสือ ในที่ประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5

        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งหนังสือที่ได้รับมอบหมาย จากมูลนิธิเมาไม่ขับ  ในที่ประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 57

ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวสุวรรณ ยายมาก ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 7

ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางผ่องศรี โพธิเสน ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 7


หน้า 2 จาก 761, แสดง 8, จำนวน 6084 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101