กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า BIG C สะพานใหม่

             เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ หน้า BIG C สะพานใหม่ พหลโยธิน ที่ผ่านมา

14 มี.ค. 63 / อ่าน 37

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู

           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู เวลา 13.00 -18.00 น. ที่ผ่านมา

12 มี.ค. 63 / อ่าน 35

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อำเภอเมือง

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน และนักท่องเที่ยว บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และชุมชนตำบลกลันทา อ.เมือง บุรีรัมย์ เวลา 10.00-19.00 น. ที่ผ่านมา

11 มี.ค. 63 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าโรงเรียนสตรีพังงา

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับนักเรียน และครู บริเวณ หน้าโรงเรียนสตรีพังงา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

10 มี.ค. 63 / อ่าน 170

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดหน้าปั้มน้ำมัน ปตท. อ.เมือง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับประชาชน ที่ตลาดนัดหน้าปั้มน้ำมัน ปตท. อ.เมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

10 มี.ค. 63 / อ่าน 181

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ด่านตรวจหน้าสนามกีฬากลาง อ.เมือง

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าตำตรวจหน้าสนามกีฬากลาง อ.เมือง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

10 มี.ค. 63 / อ่าน 107

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา บรรยายให้ความรู้โทษเมาแล้วขับร่วมกับผู้นำชุมชน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35  บรรยายให้ความรู้โทษเมาแล้วขับร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. และประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

9 มี.ค. 63 / อ่าน 342

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ ตั้งด่านที่ อำเภอป่าติ้ว บริเวณตู้ยามโพธา

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ยโสธร ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์ตั้งด่านที่ อำเภอป่าติ้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อเตือนสติ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริเวณ ตู้ยามโพธา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

9 มี.ค. 63 / อ่าน 277


หน้า 2 จาก 690, แสดง 8, จำนวน 5519 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101