กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 นายคำปุน ภูนาไชย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกได้ยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้มารับหนังสือ และยื่นหนังสือขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องสาธารณะภัยเป็นผู้มารับหนังสือในนามเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงการณ์ปีใหม่ไทย

22 เม.ย. 67 / อ่าน 54

นเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครพนม พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครพนม ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางและถนนดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา โดยหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรับหนังสือแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 2หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

19 เม.ย. 67 / อ่าน 116

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 น.ส.ฉลวย  พรมอุตร พร้อมกับสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายของสงกรานต์ ผ่านหัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

19 เม.ย. 67 / อ่าน 117

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการยื่นหนังสือขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการยื่นหนังสือขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดภูเก็ต ที่บูรณาการความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางและลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

19 เม.ย. 67 / อ่าน 38

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ไปยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ไปยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมี น.ส.ประภาพรรณ วงฉัตร เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับหนังสือแทน

19 เม.ย. 67 / อ่าน 37

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

           เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 นางสาว ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ายื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน2567 ที่ผ่านมา โดยมี เลขาธิการ หน้าห้อง รับหนังสือแทน เนื่องจากท่านผู้ว่า ติดราชการ

18 เม.ย. 67 / อ่าน 46

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ตลาดนัดยันฮี

           เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ตลาดนัดยันฮี เวลา 16.00 -18.00  น. ที่ผ่านมา

16 เม.ย. 67 / อ่าน 37

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ชุมชนตลาดนัดหน้าวัดสนามแย้อำเภอท่ามะกา

           เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ชุมชนตลาดนัดหน้าวัดสนามแย้อำเภอท่ามะกา ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 67 / อ่าน 17


หน้า 2 จาก 888, แสดง 8, จำนวน 7104 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101