กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เริ่ม เวลา 09.00 น. ถึงเวลา16.00 น. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

12 มิ.ย. 62 / อ่าน 28

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย เริ่ม เวลา 09.00 น. ถึงเวลา16.00 น. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

10 มิ.ย. 62 / อ่าน 33

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปเยี่ยมคนพิการ เพื่อให้กำลังใจคนพิการ เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

9 มิ.ย. 62 / อ่าน 23

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ ตลาดสดนาอ้อ

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่ ตลาดสดตำบลนาอ้อ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

8 มิ.ย. 62 / อ่าน 28

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โรงเรียนเลยพิทยาคม

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนนสถานที่โรงเรียนเลยพิทยาคม เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

7 มิ.ย. 62 / อ่าน 33

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

6 มิ.ย. 62 / อ่าน 23

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

5 มิ.ย. 62 / อ่าน 25

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

4 มิ.ย. 62 / อ่าน 21


หน้า 2 จาก 647, แสดง 8, จำนวน 5169 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101