กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดชุมชน อ.แม่สะเรียง

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดชุมชน อ.แม่สะเรียง ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 61 / อ่าน 79

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสวนเทพปทุม และ สภ.เมือง

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสวนเทพปทุม

16 มิ.ย. 61 / อ่าน 63

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ด่านตรวจ สภ.อ.แม่ปิง

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.แม่ปิง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ด่านตรวจ สภ.อ.แม่ปิง ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 61 / อ่าน 58

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เยื่ยมคนพิการ ตำเภอสารภี

          วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย) ได้รับบริจาคเตียงนอนผู้ป่วยและที่นอนลมป้องกันแผลกดทับเก่าจากนายบุญศรี มาลา บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 7 ตำบล ขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปบริจาคไห้กับผู้พิการยากไร้ที่ขาดแคลนต่อไป

16 มิ.ย. 61 / อ่าน 51

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง

           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการจราจร ให้นักเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย และชุมชน ซึ่งเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิต เด็กนักเรียน ในพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคประชาชนในพื้นที่บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 61 / อ่าน 62

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคนพิการ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม

          วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย) ได้พาอาสาสมัครทำความดีช่วยให้อาหารทางสายยางและเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่นายมนต์รัตน์ ทาเอ้ย อายุ 22 ปี เลขที่ 15/5 หมู่4 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุทางถนรถยนต์สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาศัยอยู่กับแม่สองคน

15 มิ.ย. 61 / อ่าน 47

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลท่าศาลา

           เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความสูญซเสียจากอุบัติเหตุจราจร ให้อาสาสมัครทำความดี ตาม โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย บริเวณ ห้องประชุมเทศบาลท่าศาลา ที่ผ่านมา

14 มิ.ย. 61 / อ่าน 59

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลท่าศาลา

          วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย วิทยากรให้ความรู้แก่อาสาสมัครทำความดี กรมคุมประพฤติ จำนวน 40 คน ในหัวข้อ “ กฎหมายเกี่ยวกับ การดื่มสุราในระหว่างขับรถและ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ณ. ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลท่าศาลา ตำบล ท่าศาลาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

14 มิ.ย. 61 / อ่าน 57


หน้า 4 จาก 570, แสดง 8, จำนวน 4559 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101