กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดประชารัฐ

            เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดประชารัฐ ที่ผ่านมา

20 ก.ย. 62 / อ่าน 22

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดโพหวาย อ.เมือง

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดโพหวาย อ.เมือง ที่ผ่านมา

17 ก.ย. 62 / อ่าน 23

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ตลิ่งชัน

       เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เวลา18:00-21:00 น. ที่ผ่านมา

16 ก.ย. 62 / อ่าน 75

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานนีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.กม. 3 ถนนรามอินทรา

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562 ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร คุณฉวีวรรณ แซ่ก๊วย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานนีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.กม. 3 ถนนรามอินทราแยก 21 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ที่ผ่านมา

15 ก.ย. 62 / อ่าน 84

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ เยี่ยมคนพิการที่ประสบปัญหาอุทกภัยพื้นที่ อ.เขื่องใน

         เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน และออกเยี่ยมคนพิการที่ประสบปัญหาอุทกภัยพื้นที่ อ.เขื่องใน ที่ผ่านมา

14 ก.ย. 62 / อ่าน 82

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 รณรงค์เมาไม่ขับ ร่วมกับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.เมือง เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

13 ก.ย. 62 / อ่าน 71

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดบ้านสวนบางเขน.พหลโยธิน.48

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดบ้านสวนบางเขน.พหลโยธิน.48 เวลา 14.00--18.00 น. ที่ผ่านมา

13 ก.ย. 62 / อ่าน 22

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู

           เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู เวลา14:00-17:00 น. ที่ผ่านมา

10 ก.ย. 62 / อ่าน 23


หน้า 4 จาก 666, แสดง 8, จำนวน 5321 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101