กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ต.คอนสาย อำเภอหนองหาร

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ต.คอนสาย อำเภอหนองหาร ที่ผ่านมา

26 ก.พ. 63 / อ่าน 80

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา เข้าประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 เข้าประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

25 ก.พ. 63 / อ่าน 161

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนจรัญสนิทวงศ์

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนจรัญสนิทวงศ์ เวลา 18.00-21.00 น. ที่ผ่านมา

24 ก.พ. 63 / อ่าน 79

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน อ.ตะกั่วทุ่ง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน อ.ตะกั่วทุ่ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

23 ก.พ. 63 / อ่าน 158

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาร

         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน และนักท่องเที่ยว บริเวณ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาร ที่ผ่านมา

23 ก.พ. 63 / อ่าน 80

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน อ.ตะกั่วป่า

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน อ.ตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

22 ก.พ. 63 / อ่าน 154

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 2

         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 2 เวลา 16.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

22 ก.พ. 63 / อ่าน 81

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ในงานคนพิการ ประจำปี 2562 บริเวณ เกาะลำพู

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในงานคนพิการ ประจำปี 2562 บริเวณ เกาะลำพู อ.เมือง ที่ผ่านมา

21 ก.พ. 63 / อ่าน 74


หน้า 4 จาก 690, แสดง 8, จำนวน 5519 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101