กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดหัวหนองหมู ต.แพง อ.โกสุมพิสัย

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ วัดหัวหนองหมู ต.แพง อ.โกสุมพิสัย เวลา 11.00 – 14.00 น. ที่ผ่านมา

17 ก.ย. 63 / อ่าน 30

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. เกรียงศักดิ์

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. เกรียงศักดิ์ ที่ผ่านมา

17 ก.ย. 63 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลากนัด การกีฬาแห่งประเทศไทย.

           เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายนพดล วรรณบวร ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลากนัด การกีฬาแห่งประเทศไทย. ที่ผ่านมา

15 ก.ย. 63 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2

         เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2563  สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2 ที่ผ่านมา

13 ก.ย. 63 / อ่าน 52

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า Tesco Lotus

           เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ หน้า Tesco Lotus ที่ผ่านมา

13 ก.ย. 63 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดถนัด กกท.

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดถนัด การกีฬาแห่งแระเทศไทย หัวหมาก เวลา 10.00 – 12.30  น. ที่ผ่านมา

13 ก.ย. 63 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ณ บริเวณวัดศรีนคราราม

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับสมาชิก ออกรณรงค์โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์เมาไม่ขับ ให้กับพ่อค้า และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานประเพณีทอดเทียน ประจำปี 2563 ทั้งนี้ก็เพื่อ ให้ผู้ที่ทำบุญ หรือพ่อค้าประชาชนให้ตระหนักถึงผลจากการดื่มแอลกอฮอล์ แล้วเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่งผลให้เกิดความพิการ หรือเสียชีวิต ณ บริเวณวัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมา

13 ก.ย. 63 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนแม่ทองก้อน

           เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2563  สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนแม่ทองก้อน ที่ผ่านมา

11 ก.ย. 63 / อ่าน 166


หน้า 4 จาก 702, แสดง 8, จำนวน 5614 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101