กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ บริเวณ หน้า Big C

           เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน้า Big C

14 เม.ย. 61 / อ่าน 15

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกเมาไม่ขับ ณ โรงอาหารชั้น 2 บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน)

         วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกเมาไม่ขับ แก่พนักงานศูนย์กระจายสินค้า CP ALL จำนวน 300 คน (รอบละ 150 คน สองกะ) “ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ตายเป็นศูนย์) ณ โรงอาหารชั้น 2 บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมุ่ที่ 4 ตำบล หนองหนาม อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน

13 เม.ย. 61 / อ่าน 47

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ลำพูน รณรวงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ หน่วยบริการประชาชนหนองหมู

          เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ หน่วยบริการประชาชนหนองหมู ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ลำพูน ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตรายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ"

13 เม.ย. 61 / อ่าน 46

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ หน่วยบริการประชาชนบ้านกิตตินันท์

            เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน่วยบริการประชาชนบ้านกิตตินันท์

13 เม.ย. 61 / อ่าน 38

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน่วยบริการประชาชน อำเภอนาหมื่น

           เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน่วยบริการประชาชน อำเภอนาหมื่น

13 เม.ย. 61 / อ่าน 18

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ บริเวณ หน่วยบริการประชาชน อบต.สถาน

         เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ หน่วยบริการประชาชน อบต.สถาน

13 เม.ย. 61 / อ่าน 19

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ บริเวณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่

          เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 7 วันอันตราย แจกสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ปลอดภัย "เมาไม่ขับ" บริเวณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่

13 เม.ย. 61 / อ่าน 20

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ริมถนนราช

          วันที่ 13 เม.ย.61ที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ริมถนนราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า โดยมีหัวหน้าสวนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน รวมทั้งเครือข่ายผู้พิการเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า สำหรับการรณรงค์ ได้รับความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ผู้ประกอบการ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 และ สสส. ร่วมบูรณาการปฏิบัติงาน.......

13 เม.ย. 61 / อ่าน 18


หน้า 7 จาก 570, แสดง 8, จำนวน 4559 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101