กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสกลนคร รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนคร

         เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสกลนคร รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนคร ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสกลนคร รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชาชนสี่แยกบ้านธาตุ

         เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสกลนคร รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชาชนสี่แยกบ้านธาตุ ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ หน่วยบริการประชาชนเขากอบ

          เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน่วยบริการประชาชนเขากอบ ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย สามแยกอากาศอำนวย

        เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชาชนสามแยกอากาศอำนวย   ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดบริการประชาชนนาหว้า

        เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ใช้ถนนที่ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน แจกสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับ ที่ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ถนน มีสติ และระมัดระวัง ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย รายชื่อสมาชิกที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ นายธีรภัทร ธูปมงคล (ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนครพนม) นาย มนูญศิลป์ บุตรกูล(ผู้พิการ) นางสาวผัน จันทุราง (ผู้พิการ) ด.ญ.อริสา ธูปมงคล (อาสาสมัครทำความดี)

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นนทบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดบริการประชาชนบางคูรัต

        เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน่วยบริการประชาชนบางคูรัตและหน้า 7-ELEVEN ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 20

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ลำพูน รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดบริการประชาชนบ้านป่าแดง

         เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน่วยบริการประชาชนบ้านป่าแดง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เพชรบูรณ์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดบริการประชาชนสักหลง

        เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน่วยบริการประชาชน อบต.สักหลง อ.หล่มสัก ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 61 / อ่าน 12


หน้า 7 จาก 610, แสดง 8, จำนวน 4877 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101