กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณจุดบริการประชาชนสวนธรรมชาติ อ.กุมภวาปี

         เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณจุดบริการประชาชนสวนธรรมชาติ อ.กุมภวาปี ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 18

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.บุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

           เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.บุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 17

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.บุรีรัมย์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง

         เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.บุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ช่วง 7 วันอันตราย บริเวณจุดบริการประชาชน อ.นากลาง

          เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาชิกศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมตั้งด่านรณรงค์แจกสื่อเมาไม่ขับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ช่วง 7 วันอันตราย บริเวณจุดบริการประชาชน อ.นากลาง

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณจุดบริการประชาชนแยกท่าลี่ อำเภอภูเรือ

           เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณจุดบริการประชาชนแยกท่าลี่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมตั้งด่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ บริเวณจุดตรวจความพร้อม อ.พระแสง

          เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี พาสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ เข้าร่วมตั้งด่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ณ บริเวณจุดตรวจความพร้อม อ.พระแสง

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปราจีนบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดพัฒนา

           เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปราจีนบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดพัฒนา ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปราจีนบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน มทบ.12

          เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปราจีนบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน มทบ.12 ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 4


หน้า 7 จาก 551, แสดง 8, จำนวน 4403 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101