กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดบ้านต้นยาง

          เมื่อวันที่ 12-15 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดบ้านต้นยาง ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 62 / อ่าน 62

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดชุมชนและสี่แยกหน้าวัดเขาสะพายแร้ง

           เมื่อวันที่ 14-15 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดชุมชนและสี่แยกหน้าวัดเขาสะพายแร้ง ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 62 / อ่าน 55

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.แจ้งวัฒนะ

          เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.แจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 62 / อ่าน 59

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร(หลังเก่า)

         เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร(หลังเก่า) ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 62 / อ่าน 62

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดจอหอ

         เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดจอหอ ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 62 / อ่าน 64

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ดอนหวาย อ.โนนสุง

        เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ดอนหวาย อ.โนนสุง ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 62 / อ่าน 67

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.บ้านกระบี่

         เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.บ้านกระบี่ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 62 / อ่าน 164

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์ส่งกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน สามแยกไฟแดงพันดอน

          เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562 สมาชิกเหยื่อจังหวัดอุดรธานี นาย สุรจิตร โมชัย 61หมู่10 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี นาง. คำตุ่น นามณีชม 39หมู่1ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี ไปร่วมจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร-พยาบาล-หน่วยราชการทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ็ดวันอันตรายอยู่ที่ สามแยกไฟแดง เทศบาลตำบลพันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เวลา 09.00-16.00 น.

14 เม.ย. 62 / อ่าน 159


หน้า 7 จาก 647, แสดง 8, จำนวน 5169 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101