กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ รพ.สต.นบปริง อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ รพ.สต.นบปริง อ.เมือง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

4 ธ.ค. 62 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ หน้า สภ.อ.ตะกั่วทุ่ง

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจแจกสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุกับประชาชน หน้า สภ.อ.ตะกั่วทุ่ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

2 ธ.ค. 62 / อ่าน 11

เครือช่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรให้ความรู้ “ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ” ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

         เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 ประธานเครือช่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรให้ความรู้แก่ นิสิต นักศึกษา ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ” ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 ธ.ค. 62 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนคนพิการ ที่ รพ.สต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานในสถานที่ชุมชนที่ รพ.สต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

1 ธ.ค. 62 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ที่ตลาดนัดบ้านลำวะ อ.ตะกั่วทุ่ง

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุกับประชาชน ที่ตลาดนัดบ้านลำวะ อ.ตะกั่วทุ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

30 พ.ย. 62 / อ่าน 9

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ตำตรวจภูธร อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนนด้านบังคับใช้กฎหมาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ตำตรวจภูธร อ.เมือง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

28 พ.ย. 62 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ ณ ห้องประชุมเฮือนแม่ฟอง โรงพยาบาลแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย ร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฮือนแม่ฟอง โรงพยาบาลแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวลา 09.00น - 12.00 น

27 พ.ย. 62 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สนามกีฬากลาง อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุกับประชาชนที่มา ออกกำลังกาย บริเวณ สนามกีฬากลาง อ.เมือง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

23 พ.ย. 62 / อ่าน 14


หน้า 7 จาก 678, แสดง 8, จำนวน 5424 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101