กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ หน่วยบริการประชาชนกระดังงา

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน่วยบริการประชาชนกระดังงา เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 60 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนบางปู ซอย72

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนบางปู ซอย72 เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 60 / อ่าน 9

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีรถไฟเพชรบุรีและวัดช่อย

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีรถไฟเพชรบุรีและวัดช่อย เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 60 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ บ้านเอื้ออาทร ปทุมธานี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ บ้านเอื้ออาทร ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 60 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนเทศบาลเหมืองง่า

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำพูน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้นักท่องเที่ยว บริเวณ จุดบริการประชาชนเทศบาลเหมืองง่า เมื่อวันที่ 14-15 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 60 / อ่าน 9

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดอุดรธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ จุดบริการประชาชนบ้านสีออ อำเภอกุมภวาปี

         เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อปพร และเจ้าหน้าร่วมกันรณรงค์แจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ จุดบริการประชาชนบ้านสีออ อำเภอกุมภวาปี

15 เม.ย. 60 / อ่าน 3

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณจุดบริการประชาชน ตำบลยางตลาด

        เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณจุดบริการประชาชน ตำบลยางตลาด ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 60 / อ่าน 26

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณสถานีขนส่ง

        เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณสถานีขนส่ง จ.ตรัง ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 60 / อ่าน 28


หน้า 6 จาก 514, แสดง 8, จำนวน 4112 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101