กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ณ จุดบริการประชาชน สภ.คลองหลวง

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน สภ.คลองหลวง ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 61 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์ปีใหม่ เมาไม่ขับ บริเวณจุดบริการประชาชนอำเภอเมือง

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณจุดบริการประชาชนอำเภอเมือง ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 61 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สี่แยกปากท่อ

         เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สี่แยกปากท่อ ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 61 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน สามแยกปฎิรูป

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน สามแยกปฎิรูป ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 61 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เพชรบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณจุดบริการประชาชนไร่สะท้อน

         เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เพชรบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณจุดบริการประชาชนไร่สะท้อน ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 110

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กาฬสินธุ์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณหน่วยบริการประชาชนนาจาน

         เมื่อวันที่ 29-31 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กาฬสินธุ์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณหน่วยบริการประชาชนนาจาน ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 20

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กาฬสินธุ์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณหน่วยบริการประชาชนห้วยโพธิ์

          เมื่อวันที่ 29-31 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กาฬสินธุ์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณหน่วยบริการประชาชนห้วยโพธิ์ ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 18

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กาฬสินธุ์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณหน่วยบริการประชาชนหนองสอ

         เมื่อวันที่ 29-31 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กาฬสินธุ์ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณหน่วยบริการประชาชนหนองสอ ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 60 / อ่าน 17


หน้า 6 จาก 551, แสดง 8, จำนวน 4403 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101