กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายธีรภัทร ธูปมงคล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด  เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

18 มิ.ย. 64 / อ่าน 59

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

            เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คุณสุริยัน สังข์ศิริ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

18 มิ.ย. 64 / อ่าน 51

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเลย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวพิกุล  จันทร์สุข ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเลย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดเลย เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

18 มิ.ย. 64 / อ่าน 50

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งหนังสือ ในที่ประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5

        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งหนังสือที่ได้รับมอบหมาย จากมูลนิธิเมาไม่ขับ  ในที่ประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 98

ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวสุวรรณ ยายมาก ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 56

ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางผ่องศรี โพธิเสน ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 53

ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายโยทัย ภูกาสอน ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 56

ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คุณสุพจน์  หมื่นอภัย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน

17 มิ.ย. 64 / อ่าน 59


หน้า 6 จาก 766, แสดง 8, จำนวน 6122 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101