กิจกรรม


มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมงานวันเหยื่อโลก 2562 ณ ห้องประชุม 501 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ ซอยงานดูพลี

            มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภาค สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมงานวันเหยื่อโลก 2562 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน..............

25 ก.ค. 62 / อ่าน 37

นายแพทย์ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาพพนักงานคือ พื้นฐานองค์กรแห่งความสุข”

         นายแพทย์ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมพัฒนาโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคสาธารณะ และองค์กรภาคเอกชนอย่างต่อเนี่อง จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาพพนักงานคือ พื้นฐานองค์กรแห่งความสุข” ............

23 ก.ค. 62 / อ่าน 34

เครือข่ายเหยื่อเมาแลขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. อำเภอ โนนสะอาด

          นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแลขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมสมาชิกเครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดอุดรธานี รณรงค์ แจกสติกเกอร์เมาไม่ขับและประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนปั้ม ปตท. อำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการขับขี่รถ ขณะเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

22 ก.ค. 62 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ

         เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกับมูลนิธิเมาไม่ขับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการทำงานผ่านมา 6 เดือน บริเวณ สำนักงานเครือข่ายเหยื่อฯ ที่ผ่านมา

21 ก.ค. 62 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าโลตัส สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สถานีขนส่งจังหวัด(บขส.)

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าโลตัส สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สถานีขนส่งจังหวัด(บขส.) ที่ผ่านมา

20 ก.ค. 62 / อ่าน 26

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หมู่บ้านเพชรรัตน์ 2 อ.เมือง

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หมู่บ้านเพชรรัตน์ 2 อ.เมือง ที่ผ่านมา

20 ก.ค. 62 / อ่าน 14

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ แยกลานโพธิ์ ตลาดถนนคนเดิน Big C

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานขนส่ง สี่แยกลานโพธิ์ ตลาดถนนคนเดิน Big C ที่ผ่านมา

19 ก.ค. 62 / อ่าน 30

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ โรงเรียนบ้านศาลา

          วันที่ 18 กรกฎาคม ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย ) วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวนผู้เข้าร่วม 70 คนในหัวข้อ “งดเหล้า เข้าพรรษา และประโยชน์ของ หมวกกันน็อก ” ณ.ห้องประชุม โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

18 ก.ค. 62 / อ่าน 10


หน้า 6 จาก 666, แสดง 8, จำนวน 5321 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101