กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ จุดตรวจคลองแม่ลาย

         เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจคลองแม่ลาย ที่ผ่านมา

20 ส.ค. 60 / อ่าน 42

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณตลาด OTOP วงเวียนต้นโพธิ์

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณตลาด OTOP วงเวียนต้นโพธิ์ ที่ผ่านมา

20 ส.ค. 60 / อ่าน 38

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

         เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ผ่านมา

20 ส.ค. 60 / อ่าน 27

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณหน้า Big C

         เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณหน้า Big C ที่ผ่านมา

19 ส.ค. 60 / อ่าน 36

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร

         เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร ที่ผ่านมา

19 ส.ค. 60 / อ่าน 36

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณสถานีขนส่งจังหวัด

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.กำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณสถานีขนส่งจังหวัด ที่ผ่านมา

19 ส.ค. 60 / อ่าน 31

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนจัดการภัยพิบัติฯ 2560-2564 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค

         เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย พาสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 2560-2564 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพ ฯ

17 ส.ค. 60 / อ่าน 200

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าอบรมการจัดความรุนแรง การล่วงละเมิด ฯลฯ ประจำปี 2560

         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี พาสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าอบรมการจัดความรุนแรง การล่วงละเมิด และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่อสตรีพิการและเด็กพิการทุกรูปแบบประจำปี 2560 ณ โรงแรม บรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

15 ส.ค. 60 / อ่าน 231


หน้า 8 จาก 536, แสดง 8, จำนวน 4286 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101