กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านความปลอภัย ศปถ.พช. ณ ห้องเมืองราด

         เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านความปลอภัย ศปถ.พช. รายงานแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชนที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว รายงานโครงการแก้บนหมวกกันน็อค มอบหมวกให้น้อง ๆ ตามโรงเรียนต่าง ๆ  และรับหมวกกันน็อคใน โครงการแก้บนมวกกันน็อค จำนวน 20 ใบ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานมอบ ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2

21 ก.ค. 63 / อ่าน 202

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสด โนนสะอาด

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมสมาชิก ออกรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสด โนนสะอาด เพื่อหู้ที่ แวะมาจับจ่ายซื้อของที่ และพ่อค้า แม่ขายให้ตระหนักถึงผลจากการด่มแอลกอฮอล์ แล้วเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่งผมให้เกิความพิการ หรือเสียชีวิต ณ ตลาดสดโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมา

20 ก.ค. 63 / อ่าน 214

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด ข้าง CJ วัดโคก

         เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดนัด ข้าง CJ วัดโคก ปทุมสายใน ที่ผ่านมา

19 ก.ค. 63 / อ่าน 119

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี

         เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี เวลา 16.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

19 ก.ค. 63 / อ่าน 102

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดวงศกร

          เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2563 นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพฯ นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดวงศกร ถนนสายไหม แขวง-เขตสายไหม กทม. เวลา 15.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

19 ก.ค. 63 / อ่าน 101

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร สายใต้ใหม่

         เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร สายใต้ใหม่ ที่ผ่านมา

19 ก.ค. 63 / อ่าน 91

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ที่ผ่านมา

19 ก.ค. 63 / อ่าน 100

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บ้านหนองจิก

         เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บ้านหนองจิก เวลา 16.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

19 ก.ค. 63 / อ่าน 90


หน้า 8 จาก 702, แสดง 8, จำนวน 5614 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101