กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดฐานเพชร ปทุมธานี

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดฐานเพชร ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 60 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดตรวจ สภ.ลาดตระโหนด

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจ สภ.ลาดตระโหนดเมื่อวันที่ 13-14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 60 / อ่าน 10

เครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ จุดบริการประชาชน สามแยกตำรวจชุมชนตำบลท่าลี่

         เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อปพร และเจ้าหน้าร่วมกันรณรงค์แจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ จุดบริการประชาชน จุดที่ 1 สามแยกตำรวจชุมชนตำบลท่าลี่

14 เม.ย. 60 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.กลางใหญ่

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.กลางใหญ่ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 60 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดตรวจ สภ.อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจ สภอ.เมือง เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 60 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณจุดบริการประชาชนแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ตำบลโคกศรี

         เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณจุดบริการประชาชนแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ตำบลโคกศรี ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 60 / อ่าน 21

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุโขทัย รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณจุดตรวจ สภ.คีรีมาศ

         เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุโขทัย รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณจุดตรวจ สภ.คีรีมาศ ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 60 / อ่าน 20

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณจุตรวจ สภ.พระยืน

        เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณจุตรวจ สภ.พระยืน ที่ผ่านมา

13 เม.ย. 60 / อ่าน 21


หน้า 8 จาก 514, แสดง 8, จำนวน 4112 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101