กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน

        เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.อุดรธานี พร้อมสมาชิกร่วมกันรณรงค์แจกสติกเกอร์ แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ เมาไม่ขับ ให้กับพ่อค้าแม่ขาย และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงาน มรดกโลกบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

19 ก.พ. 62 / อ่าน 44

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด

       เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัด ที่ผ่านมา

3 ม.ค. 62 / อ่าน 161

เครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ รณ ถนนเลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด

         วันที่ 2 มกราคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 คน รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ร่วมตั้งด่านจังหวัด ณ ถนนเลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา 

2 ม.ค. 62 / อ่าน 154

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ สามแยกไฟแดงปฎิรูป

         เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส.สาธารณะสุข และแจกสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ถนน มีสติ และระมัดระวัง ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง บริเวณ ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน สามแยกไฟแดงบ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รายชื่อสมาชิกที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ นายธีรภัทร ธูปมงคล (ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนครพนม) นาย มนูญศิลป์ บุตรกูล(ผู้พิการ) นางสาวผัน จันทุราง(ผู้พิการ) ด.ญ.สุปรียา ธูปมงคล(อาสาสมัครทำความดี)

2 ม.ค. 62 / อ่าน 133

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสระบุรี รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนแยกมิตรภาพ

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสระบุรี รณรงค์ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนแยกมิตรภาพ ที่ผ่านมา

2 ม.ค. 62 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์ ปีใหม่ ปลอกภัย เมาไม่ขับ ณ จุดบริการประชาชนสามแยกท่าลี่

          นายวิรัตน์  สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงาน จังหวัดอุดรธานี นายวิเนตร โคตรรมณี อปพร. นายทวี พันธ์เทศ อปพร. นายบุญหลาย รักโคตร อปพร. พร้อมสมาชิกเครือข่ายเมาไม่ขับ ร่วมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ “ปีใหม่ ปลอกภัย เมาไม่ขับ” ณ. จุดบริการประชาชนสามแยกท่าลี่ เทศบาลตำบลท่าลี่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 62 / อ่าน 158

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดบริการประชาชนโพนสวรรค์

         เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส.สาธารณะสุข และแจกสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ถนน มีสติ และระมัดระวัง ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง บริเวณ ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน อำเภอโพนสวรรค์ รายชื่อสมาชิกที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ นายธีรภัทร ธูปมงคล (ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนครพนม) นาย มนูญศิลป์ บุตรกูล(ผู้พิการ) นางสาวผัน จันทุราง(ผู้พิการ) ด.ญ.สุปรียา ธูปมงคล (อาสาทำความดี) ด.ญ.อริสา ธูปมงคล(อาสาสมัครทำความดี)

1 ม.ค. 62 / อ่าน 122

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดบริการประชาชนท่าอุเทน

         เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส.สาธารณะสุข และแจกสื่อสติกเกอร์เมาไม่ขับ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ถนน มีสติ และระมัดระวัง ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง บริเงณ ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รายชื่อสมาชิกที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ นายธีรภัทร ธูปมงคล (ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนครพนม นาย มนูญศิลป์ บุตรกูล (ผู้พิการ) นางสาวผัน จันทุราง(ผู้พิการ) ด.ญ.สุปรียา ธูปมงคล (อาสาทำความดี) ด.ญ.อริสา ธูปมงคล (อาสาสมัครทำความดี)

1 ม.ค. 62 / อ่าน 70


หน้า 5 จาก 626, แสดง 8, จำนวน 5004 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101