กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง

        วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2560  ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่    วิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  เจ็บจากรถมีคนจ่าย ไม่ต้องกังวลการประกันภัย 200  และปะกันภัย 300 สำหรับผู้พิการและการจ้างงานคนพิการมาตรา 35 (การประกอบอาชีพ)ในพื้น แก่ แกนนำ อสม. เขตอำเภอเวียงหนองล่อง  จำนวน 50 คน ณ. ชั้น 2  ห้อง ประชุมสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน

27 ก.พ. 60 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสวนเทพปทุม

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสวนเทพปทุม

26 ก.พ. 60 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สาย 2

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สาย 2 ที่ผ่านมา

26 ก.พ. 60 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมโรงทาน และรณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดใหม่นิคม

         เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมโรงทาน และรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดใหม่นิคม ที่ผ่านมา

25 ก.พ. 60 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ

         วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 พนักงานพิเศษปฏิบัติการ บริษัทเบทาโกรจำกัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยม เพื่อ แจ้งสิทธิต่างๆ เช่น พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิคนพิการ เหยี่อจากการเมาแล้วขับนาย ถวิล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 5 ชมภูลัย 66 ณ. เลขที่ 66 หมุ่ 5 ตำบล หนองยวง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ซึ่ง ประสบอุบัติเหตุทางถนนดื่มสุราระหว่าง ขับ รถจักยานยนต์

24 ก.พ. 60 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมงานแถลงข่าว สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

          เมื่อวันที่ (23 ก.พ.2560) อาคาร บางกอกทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรี มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ และสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นสาธารณะชนต่อการติดกล้องหน้ารถช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือ พบว่า.........

23 ก.พ. 60 / อ่าน 398

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ผ่านมา

22 ก.พ. 60 / อ่าน 5

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ผ่านมา

21 ก.พ. 60 / อ่าน 7


หน้า 5 จาก 504, แสดง 8, จำนวน 4032 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101