กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชนการทำงานของ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชนการทำงานของ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานใน จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น ทานข้าวเที่ยง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทำงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

5 ส.ค. 60 / อ่าน 236

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ณ โรงแรมเดอะริส จังหวัดนนทบุรี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมเดอะริส จังหวัดนนทบุรี

4 ส.ค. 60 / อ่าน 223

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ณ โรงแรมเดอะริส จังหวัดนนทบุรี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมเดอะริส จังหวัดนนทบุรี

4 ส.ค. 60 / อ่าน 210

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา โรงเรียนบ้าน ซอย 10

        เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา โรงเรียนบ้าน ซอย 10 จ.สุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถนน

2 ส.ค. 60 / อ่าน 214

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วิ่งด้วยกัน ณ เกาะลำพู

        เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี น.ส.ญาติมา ทะวาย พาสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วิ่งด้วยกัน จ.สุราษฎร์ธานี ณ เกาะลำพู 

29 ก.ค. 60 / อ่าน 210

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมตักบาตร่วมกับท่านผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี

        เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ปรธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมตักบาตร่วมกับท่านผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณ หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี

28 ก.ค. 60 / อ่าน 163

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม เฉริมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวายประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี พาสมาชิกเหยื่อเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ร่วมกับ กศน.สุราษฎร์ธานี

27 ก.ค. 60 / อ่าน 174

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล" (Innovation towards Accessibility for All) วันพุธที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

27 ก.ค. 60 / อ่าน 123


หน้า 5 จาก 528, แสดง 8, จำนวน 4222 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101