กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ จำกัด รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณแยก บ้านทรายมูล

          วันที่ 1 มกราคม 2560 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กู้ภัย อพปร. ร่วมกิจกรรม 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลส่งท้าย-ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 ณ . บริเวณแยก บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1 ม.ค. 60 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดตรวจ สภ.นาโยง

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจ สภ.นาโยง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 60 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

31 ธ.ค. 59 / อ่าน 47

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดบริการประชาชน จอหอ

         วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณ จุดบริการประชาชน จอหอ

31 ธ.ค. 59 / อ่าน 33

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ท้องสนามหลวง

         เมื่ิอวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณ ท้องสนามหลวง

31 ธ.ค. 59 / อ่าน 22

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สว่างคนิวาส

         เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณ สว่างคนิวาส สมุทรปราการ

31 ธ.ค. 59 / อ่าน 20

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดหน้า สภ.เมือง รพ.ปทุมธานี และหน้าเทสโก้ โลตัส

           วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณ ตลาดหน้า สภ.เมือง รพ.ปทุมธานี และหน้าเทสโก้ โลตัส

31 ธ.ค. 59 / อ่าน 19

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสุโขทัย รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณจุดบริการประชาชนบ้านกล้วย

          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสุโขทัย ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณจุดบริการประชาชนบ้านกล้วย

31 ธ.ค. 59 / อ่าน 21


หน้า 5 จาก 478, แสดง 8, จำนวน 3822 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101