กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

         เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม ในโครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และวันอุบัติภัยแห่งชาติปี 2562 ได้ รณรงค์ขับขี่ แจกสื่อ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน ร่วมกับทหาร ตำรวจ จราจร สนง.ปภ. สนง.สาธารณสุข จังหวัด อปท.รพ.ต่าง ๆ บ.ประกันกลาง มูลนิธิต่าง ๆ จำนวน 500 คน ณ ด้านหน้ามูลนิธิพุทธธรรมฮุก 31ถนนบายพาส ปักธงชัย - ขอนแก่น อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา

26 ธ.ค. 62 / อ่าน 3

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

        นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ จุดพักรถอู่ตะเภา ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยในปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมหาศาล...............

26 ธ.ค. 62 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่องการขับขี่เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สนามบินกองบิน 21

         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ร่วมไปเป็นวิทยากร พูดเรื่องการขับขี่เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สนามบินกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมา

25 ธ.ค. 62 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชุมพร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการ สภ.พะโต๊ะ

         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ตำรวจ สภ.พะโต๊ะ เจ้าหน้าที่ รพ.พะโต๊๊ะ และ สาธารณะสุข อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการ สภ.พะโต๊ะ และปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ผ่านมา

25 ธ.ค. 62 / อ่าน 14

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาปัญหาสุขภาพจิต " ในวิกฤตชีวิตญาติและเหยื่ออุบัติเหตุทางถนน " ณ The Hall

         เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาสะท้อนสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพจิต " ในวิกฤตชีวิตญาติและเหยื่ออุบัติเหตุทางถนน " ณ The Hall วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

23 ธ.ค. 62 / อ่าน 5

เครือช่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยาย “ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ” ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าศาลา

         เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายสมนึก วุุฒิเฟย ประธานเครือช่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรให้ความรู้แก่ อาสาสมัครทำความดี ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ” ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าศาลา ที่ผ่านมา

20 ธ.ค. 62 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์ขับขี่ดีมีวินัยรักษากฏจราจร และเป็นวิทยากรบรรยาย บริเวณที่ ด้านหน้า สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ดีมีวินัยรักษากฏจราจร และเป็นวิทยากรบรรยายผลกระทบจากคนเมาแล้วขับ ให้กับ อาสาสมัครทำความดี เมาแล้วขับ จำนวน 200 คน บริเวณ ที่ ณ ด้านหน้า สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาและที่วัดจิตตธรรม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา

20 ธ.ค. 62 / อ่าน 3

เครือข่ายเหยื่อเมาเเล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยาย โครงการคุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม

         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาเเล้วขับ (นายสมนึก วุุฒิเฟย) วิทยากรบรรยาย" โครงการคุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน หัวข้อ การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และมีวินัยจราจร จำนวน 80 คน ณ. โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่(โรงเรียนอุปถัมภ์ ภายในนโยบายกระทรวงยุติธรรม)

19 ธ.ค. 62 / อ่าน 7


หน้า 5 จาก 678, แสดง 8, จำนวน 5423 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101