กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ และมอบหมวกกันน็อค บริเวณ โรงเรียนบ้านไร่นางงาม

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ และมอบหมวกกันน็อค โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ นักเรียน บริเวณ โรงเรียนบ้านไร่นางงาม ที่ผ่านมา

21 ก.พ. 63 / อ่าน 84

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.เมือง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับประชาชน ที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.เมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

20 ก.พ. 63 / อ่าน 152

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ วิทยาลัยเทคนิคพังงา

             สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

20 ก.พ. 63 / อ่าน 148

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานนรถไฟดอนเมือง

         เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานนรถไฟดอนเมืองและชุมชนแม่ทองก้อน ที่ผ่านมา

20 ก.พ. 63 / อ่าน 75

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว

        เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน ในโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บริเวณ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว ที่ผ่านมา

20 ก.พ. 63 / อ่าน 81

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

         เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ผ่านมา

19 ก.พ. 63 / อ่าน 74

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน โรงรียนสตรีพังงา

            สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกับ นักเรียน โรงรียนสตรีพังงา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

18 ก.พ. 63 / อ่าน 138

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู เวลา 13.00-16.00 น. ที่ผ่านมา

17 ก.พ. 63 / อ่าน 75


หน้า 5 จาก 690, แสดง 8, จำนวน 5519 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101