กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดพังงา บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ทึ่สำนักงานขนส่งและโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกั่วป่า

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดพังงา ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนทึ่สำนักงานขนส่งและโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

6 ก.ย. 60 / อ่าน 32

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สนามกีฬากลาง

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุกจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สนามกีฬากลาง เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

5 ก.ย. 60 / อ่าน 72

เครือข่ายเหยิ่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพ สำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ จ.สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท

         เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธาน ประธานเครือข่ายเหยิ่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี และสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพ สำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ จ.สุราษฎร์ธานี  ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย ศูนย์บริการคนพิการ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุราษฎร์ธานี

25 ส.ค. 60 / อ่าน 75

เครือข่ายเหยิ่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาคชีวิตคนพิการ ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 5

         เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธาน ประธานเครือข่ายเหยิ่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี และสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาคชีวิตคนพิการ ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย ศูนย์บริการคนพิการ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุราษฎร์ธานี

24 ส.ค. 60 / อ่าน 70

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี อบรมฝึกทำอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี พาสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ และคนพิการไปอบรมฝึกทำอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

22 ส.ค. 60 / อ่าน 65

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุย

         เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย พาสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

21 ส.ค. 60 / อ่าน 70

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนจัดการภัยพิบัติฯ 2560-2564 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค

         เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย พาสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 2560-2564 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพ ฯ

17 ส.ค. 60 / อ่าน 74

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าอบรมการจัดความรุนแรง การล่วงละเมิด ฯลฯ ประจำปี 2560

         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 น.ส.ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี พาสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าอบรมการจัดความรุนแรง การล่วงละเมิด และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่อสตรีพิการและเด็กพิการทุกรูปแบบประจำปี 2560 ณ โรงแรม บรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

15 ส.ค. 60 / อ่าน 93


หน้า 3 จาก 525, แสดง 8, จำนวน 4199 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101