กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

4 ม.ค. 60 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

4 ม.ค. 60 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ ปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

4 ม.ค. 60 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สภ.ลาดใหญ่ และด่านตรวจวัดป่า ตำรวจจราจร สภ.เมือง

         นายจันทร์หอม หมู่โยธา ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับประจำจังหวัดชัยภูมิ นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับรณรงค์ลดอุบัติเหตุร่วมกับด่านตรวจจราจร สภ.ลาดใหญ่ และด่านตรวจวัดป่า ตำรวจจราจร สภ.เมืองชัยภูมิ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 แจกสติ๊กเกอร์ที่ศาลเจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง.ชัยภูมิ นำเสนอประสบการณ์จริงที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ "เมาแล้วขับ" ที่ทำให้สูญเสียอวัยวะในร่างกาย และแจกพระบรมฉายาลักษณ์รัฐกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 1-3 มกราคม พ.ศ.2560

3 ม.ค. 60 / อ่าน 73

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัด สงขลา รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ หน่วยบริการประชาชนจุดตรวจความมั่งคงที่ 2

         วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัด สงขลา ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณ หน่วยบริการประชาชนจุดตรวจความมั่งคงที่ 2

3 ม.ค. 60 / อ่าน 23

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.พระยืน

           เมื่อวันที่ 1-2 มกราคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.พระยืน

2 ม.ค. 60 / อ่าน 41

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณจุดตรวจวงเวียนใหญ่

          วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2560 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณจุดตรวจวงเวียนใหญ่

2 ม.ค. 60 / อ่าน 16

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ จุดบริการประชาชนสามแยกวังหม้อแกง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา ร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชนสามแยกวังหม้อแกง เมื่อวันที่ 1-2 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

2 ม.ค. 60 / อ่าน 7


หน้า 3 จาก 478, แสดง 8, จำนวน 3822 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101