กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคนพิการ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าชาง จังหวัดลำพูน

          วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย) ได้พาอาสาสมัครทำความดีช่วยสวมเสื้อผ้าและทำความสะอาดบ้านให้แก่นายอินทร์ไชย์ ขาวดา อายุ 42 ปี เลขที่ 35/5 หมู่ 8 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าชาง จังหวัดลำพูน ประสบอุบัติเหตุทางถนรถยนต์กระดูกสันหลังและกระดูกขาหักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

21 มิ.ย. 61 / อ่าน 48

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ริม

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความสูญซเสียจากอุบัติเหตุจราจร ให้อาสาสมัครทำความดี ตาม โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย บริเวณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ริม ที่ผ่านมา

20 มิ.ย. 61 / อ่าน 66

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านแม่ริม

          วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย วิทยากรให้ความรู้แก่ อาสาสมัครทำความดี กรมคุมประพฤติ จำนวน 60 คน ในหัวข้อ “ กฎหมายเกี่ยวกับ การดื่มสุราในระหว่างขับรถและ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ณ. ห้องประชุมชั้น 1 ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านแม่ริม ตำบล ริมใต้ อำเภอเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

20 มิ.ย. 61 / อ่าน 47

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมบนเทศบาลบางปูใหม่

           เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมบนเทศบาลบางปูใหม่

19 มิ.ย. 61 / อ่าน 74

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ผ่านมา

19 มิ.ย. 61 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคนพิการ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง

           วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 09.30 น. ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย) ได้พาอาสาสมัครทำความดีช่วยสวมเสื้อผ้าและเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่นายวิทยา นันทนา อายุ 52 ปี เลขที่ 55 หมู่ 2 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุทางถนรถยนต์สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

18 มิ.ย. 61 / อ่าน 42

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ ชุมชนบ้านนันทะวัน

         รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมรดน้ำใจให้กันบนท้องถนน จากผลการดำเนินงานรณรงค์ตามโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยร่วมรดน้ำใจให้กันบนท้องถนน” เหยื่อเมาแล้วขับ และจิตอาสา ได้ร่วมรณรงค์แจกเอกสารและสติเกอร์เมาไม่ขับให้กับประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านนันทะวันเซ็น 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

17 มิ.ย. 61 / อ่าน 72

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สุขสวัสดิ์

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สุขสวัสดิ์ ที่ผ่านมาา

17 มิ.ย. 61 / อ่าน 63


หน้า 3 จาก 570, แสดง 8, จำนวน 4559 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101