กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อ่อนนุช

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อ่อนนุช ที่ผ่านมา

18 ก.ค. 63 / อ่าน 33

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเขื่องใน

           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดเขื่องใน ที่ผ่านมา

18 ก.ค. 63 / อ่าน 25

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน การกีฬาแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 16.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

18 ก.ค. 63 / อ่าน 24

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั๊มน้ํามัน ปตท. เกรียงศักดิ์

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ปั๊มน้ํามัน ปตท. เกรียงศักดิ์ ที่ผ่านมา

15 ก.ค. 63 / อ่าน 40

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู ที่ผ่านมา

14 ก.ค. 63 / อ่าน 35

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั๊มน้ํามันคาลเท็กซ์ อำเภอกุมภวาปี

            เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมสมาชิก ออกรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชนบริเวณ ปั๊มน้ํามันคาลเท็กซ์ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมา

13 ก.ค. 63 / อ่าน 96

มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดการอบรมโครงการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน

         วันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดการอบรมโครงการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของมูลนิธิเมาไม่ขับในการพัฒนาผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทย ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ

12 ก.ค. 63 / อ่าน 152

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์เมาไม่ขับ งานบุญวันเข้าพรรษา บริเวณทางเข้าวัดท่าซุง

             เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์เมาไม่ขับ งานบุญวันเข้าพรรษา โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณทางเข้าวัดท่าซุง ที่ผ่านมา

6 ก.ค. 63 / อ่าน 33


หน้า 3 จาก 696, แสดง 8, จำนวน 5565 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101