กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน

          วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เวลา 15:30 - 18:00 น. ที่ผ่านมา

10 มี.ค. 62 / อ่าน 105

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ งานบุญประจำปี วัดศรีนคราราม

       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ งานบุญประจำปี วัดศรีนคราราม ที่ผ่านมา

10 มี.ค. 62 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณหน้า Makro เพชรเกษม

         เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณหน้า Makro เพชรเกษม ที่ผ่านมา

27 ก.พ. 62 / อ่าน 165

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณหน้า สถานีบริการปั้ม GAS ปตท. วงเวียนใหญ่

        เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณหน้า สถานีบริการปั้ม GAS ปตท. วงเวียนใหญ่ ที่ผ่านมา

27 ก.พ. 62 / อ่าน 98

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณหน้า สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางอ้อ

        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณหน้า สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางอ้อ ที่ผ่านมา

26 ก.พ. 62 / อ่าน 93

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณหน้า ตลาดบางบัวทอง

       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณหน้า ตลาดบางบัวทอง ที่ผ่านมา

25 ก.พ. 62 / อ่าน 87

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดกระทุ่มเสือปลากับลาซาล 51

        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดกระทุ่มเสือปลากับลาซาล 51 ที่ผ่านมา

24 ก.พ. 62 / อ่าน 132

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สวนลุมพินี

       เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สวนลุมพินี เวลา 16.00 - 18:00 น. ที่ผ่านมา

24 ก.พ. 62 / อ่าน 116


หน้า 3 จาก 626, แสดง 8, จำนวน 5004 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101