กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ จุดตรวจ สภ.ผาขาว

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปตั้งด่านจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ผาขาว แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับผู้ขับขี่รถผ่านไปมา ณ จุดตรวจผาขาว เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา16.00 น. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

11 ก.ค. 62 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับกับประชาชนที่หลาดหลังเขา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา และร่วมตั้งด่านแจกสื่อร่วมกับเจ้าหน้าตำตรวจ" ประชาชนที่มาใช้รถใช้ถนน หน้าสถานีตำตรวจภูธร อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อวันที่ 1-4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

4 ก.ค. 62 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ ที่ประสบอุบัติเหตุที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา

22 มิ.ย. 62 / อ่าน 14

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานนีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. กม.3

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร คุณฉวีวรรณ แซ่ก๊วย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานนีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.กม.3 ถนนรามอินทราแยก 21 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 19

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โรงเรียนชุมชนหนองหิน

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนนสถานที่โรงเรียนชุมชนหนองหิน เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

13 มิ.ย. 62 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เริ่ม เวลา 09.00 น. ถึงเวลา16.00 น. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

12 มิ.ย. 62 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย เริ่ม เวลา 09.00 น. ถึงเวลา16.00 น. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

10 มิ.ย. 62 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปเยี่ยมคนพิการ เพื่อให้กำลังใจคนพิการ เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

9 มิ.ย. 62 / อ่าน 5


หน้า 1 จาก 646, แสดง 8, จำนวน 5165 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101